Advertisement

11 Toepassingen van het TOPOI-model op praktijksituaties

 • Edwin Hoffman

Samenvatting

In dit hoofdstuk staan concrete toepassingen van het TOPOI-model beschreven op een aantal praktijksituaties. De opbouw is als volgt. Eerst wordt de praktijksituatie kort van commentaar voorzien. Dan volgt een aantal hypothesen over mogelijke misverstanden. Ten slotte wordt een aantal suggesties voor interventies gegeven om de communicatie weer vlot te trekken.

Literatuurverwijzingen

 1. 1.
  De Bie, 1992.Google Scholar
 2. 2.
  De Bie, 1992.Google Scholar
 3. 3.
  Met dank aan Marloes de Bie.Google Scholar
 4. 4.
  Met dank aan Marloes de Bie.Google Scholar
 5. 5.
  Met dank aan Marloes de Bie.Google Scholar
 6. 6.
  Met dank aan Philip van den Elshout.Google Scholar
 7. 7.
  Met dank aan Willem Arts.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • Edwin Hoffman

There are no affiliations available

Personalised recommendations