Advertisement

10 Het TOPOI-model: Inzet

 • Edwin Hoffman
Chapter

Samenvatting

Het gebied Inzet omvat de onderliggende motieven, beweegredenen en bedoelingen van de deelnemers aan het gesprek. De inzet van mensen komt tot uiting in de dagelijkse inspanningen die ze verrichten in hun betrokkenheid bij anderen. (1) De bedoelingen, motieven en beweegredenen – en daaronder de emoties, behoeften en belangen – van mensen zijn niet altijd zichtbaar voor de ander. Dat maakt inzet tot een interne categorie: de niet-zichtbare binnenkant van mensen. Met die binnenkant beïnvloeden mensen elkaar niet. Iemand heeft alleen invloed met wat van zijn binnenkant (zijn inzet) in communicatie komt. De intenties en inspanningen van de ander (zijn binnenkant) zijn evenmin te zien, maar je ondergaat de invloed van wat hiervan in communicatie komt. Invloed is zodoende het waarneembare effect van de intenties en inspanningen van iemand op anderen. Invloed is het effect op anderen van de inzet van mensen in hun betrokkenheid bij andere mensen.

Literatuurverwijzingen

 1. 1.
  Peeters, 1989, p. 17.Google Scholar
 2. 2.
  Watzlawick, 1974, p. 44.Google Scholar
 3. 3.
  Mattheeuws, 1986, p. 145.Google Scholar
 4. 4.
  O’Connor en McDermott, 1997, p. 32.Google Scholar
 5. 5.
  Steens, 1993, p. 29.Google Scholar
 6. 6.
  Mattheeuws, 1990, p. 10 e.v.Google Scholar
 7. 7.
  Cornelis, 1995.Google Scholar
 8. 8.
  NRC Handelsblad 19/06/2001.Google Scholar
 9. 9.
  Mattheeuws, 1988.Google Scholar
 10. 10.
  Atkinsons en Atkinson, 1979, p. 316.Google Scholar
 11. 11.
  Fukuyama, 1992, p. 172.Google Scholar
 12. 12.
  de Volkskrant 1991.Google Scholar
 13. 13.
  NRC Handelsblad 4/12/1999.Google Scholar
 14. 14.
  Peeters, 1990, p. 18.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • Edwin Hoffman

There are no affiliations available

Personalised recommendations