Advertisement

Jeugd en recht pp 301-323 | Cite as

Internationale aspecten van het jeugdrecht en de jeugdzorg

 • A.P. van der Linden
 • F.G.A. ten Siethoff
 • A.E.I.J. Zeijlstra-Rijpstra

Abstract

We worden nog altijd in toenemende mate geconfronteerd met problemen op het terrein van het jeugdrecht en de jeugdhulpverlening die een internationaal karakter dragen. Niet alleen neemt het grensoverschrijdend verkeer toe, ook binnen onze grenzen is het leven geïnternationaliseerd door de aanwezigheid van grote groepen vreemdelingen. Om die problemen het hoofd te kunnen bieden zijn tussen diverse landen verdragen gesloten.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Referenties

Hoofdstuk 11

 1. Bedem, R.F.A. van den, Valk, H.A.G. & Tan, S.O. (1994). Toelating en opvang van AMA's. 's-Gravenhage: WODC.Google Scholar
 2. Bruijn-Lückers, M.L.C.C. de (1994). EVRM, minderjarigheid en ouderlijk gezag. ‘A whole code of juvenile law?’ Zwolle: Tjeenk Willink.Google Scholar
 3. Enschedé, E. (1990). Als ouders remigreren. Een onderzoek naar de verblijfrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspositie van in Nederland achterblijvende jongeren. Utrecht: Wetenschapswinkel Rechten, Universiteit Utrecht.Google Scholar
 4. Eppink, E. (red.) (1990). Kind in twee culturen. Deventer: Van Loghum Slaterus.Google Scholar
 5. Groot, G.R. de & Tratnik, M. (2002). Nederlands nationaliteitsrecht. Deventer: Kluwer.Google Scholar
 6. Groot, G.R. de (2003). Handboek Nieuw Nationaliteitsrecht. Deventer: Kluwer.Google Scholar
 7. Holterman, Th. (2002). Vreemdelingenrecht. Toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland. Deventer: Kluwer.Google Scholar
 8. Iterson, D. van (1997). Het herziene Haagse Kinderbeschermingsverdrag. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 6, 135–146.Google Scholar
 9. Kinderen en de asielpraktijk. De positie van het kind voor, tijdens, en na de asielprocedure – Tegen de achtergrond van het internationaal recht (2003). 's-Gravenhage: Adviescommissie voor vreemdelingenzaken.Google Scholar
 10. Klaasen, H.M. & Prez, R.M. de (2004). Eindevaluatie AMA-campus. Opvangen en opvoeden van alleenstaande minderjarige asielzoekers. 's-Gravenhage: ministerie van Justitie.Google Scholar
 11. Koens, M.J.C. (1993). Het verblijfsrecht van buitenlandse gezins- en familieleden en artikel 8 EVRM. Nederlands Juristenblad, 33, 1174–1180.Google Scholar
 12. Kokkini-Iatridou, D. (1993). De Haagse familieverdragen en het Nederlandse Internationale Familierecht. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 6, 122–134.Google Scholar
 13. Mijnarends, E.M. (1999). Richtlijnen voor een verdragsconforme jeugdstrafrechtspleging; ‘Gelijkwaardig maar minderjarig’. Deventer: Kluwer.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • A.P. van der Linden
 • F.G.A. ten Siethoff
 • A.E.I.J. Zeijlstra-Rijpstra

There are no affiliations available

Personalised recommendations