Advertisement

H. 3 Behandeling

  • Else de Haan
  • Lidewij Wolters
Chapter
  • 1.1k Downloads
Part of the Kind en Adolescent Praktijkreeks book series (KAP)

Samenvatting

Dwangrituelen hebben meestal als doel het doen afnemen of het voorkomen van angst. Hoewel het kind geen plezier beleeft aan de dwangrituelen (sommigen haten de dwangrituelen zelfs), zal het toch alles op alles zetten om ze te kunnen uitvoeren. Met de dwangrituelen wordt bereikt dat angst vermindert of zelfs niet optreedt. Dwangrituelen kunnen zo worden opgevat als actief vermijdingsgedrag.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • Else de Haan
  • Lidewij Wolters

There are no affiliations available

Personalised recommendations