Contact! pp 125-142 | Cite as

Reclame

 • Esther Rozendaal

Zusammenfassung

Al sinds kinderen enkele decennia geleden ontdekt werden als lucratieve marketingdoelgroep, is reclame gericht op kinderen onderwerp van discussie. Een vraag die centraal staat in deze discussie is in hoeverre kinderen in staat zijn om reclame op een bewuste en kritische wijze te verwerken.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

NOTEN

 1. 1.
  1 O.a.: Calvert, S. (2008). Children as consumers: advertising and marketing. The Future of Children, 18, 205–234; Fielder, A., Gardner, W., Nairn, A. & Pitt, J. (2007). Fair game? Assessing commercial activity on children’s favourite websites and online environments. National Consumer Council of the United Kingdom. [Elektronische versie]. Gedownload 23 juli, 2009 van http://www.agnesnairn.co.uk/policy_reports/fair_game_final.pdf; Reklame Rakkers (2008). Nieuwe vormen van reclame anno 2009. [Elektronische versie]. Gedownload 6 juli, 2008 van http://www.reklamerakkers.nl/upload/1221400827.pdf; Mijn Kind Online (2008a). Gratis! (maar niet heus). Dossier over digitale reclame voor kinderen. [Elektronische versie]. Gedownload 6 juli, 2008 van http://www.mijnkindonline.nl/dosier_digitale_marketing_kinderen.html.
 2. 2.
  2 Auty, S., & Lewis, C. (2004). Exploring children’s choice: The reminder effect of product placement. Psychology & Marketing, 21, 697–713; Lee, M. & Faber, R.J. (2007). Effects of product placement in online games on brand memory: A perspective of the Limited-Capacity Model of Attention. Journal of Advertising, 36(4), 75–90; Van Reijmersdal, E.A. (2007). Audience reactions toward the intertwining of advertisement and editorial content. Proefschrift Universiteit van Amsterdam: The Amsterdam School of Communications Research (ASCoR).CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  3 Nairn, A., & Fine, C. (2008). Who’s messing with my mind? The implications of dualprocess models for the ethics of advertising to children. International Journal of Advertising, 27, 447–470.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  4 Zie Fielder e.a., 2007 noot 1 Mijn Kind Online (2008b). Klik en klaar. Een onderzoek naar surfgedrag en usability bij kinderen. [Elektronische versie]. Gedownload 23 juli, 2009 van http://www.mijnkindonline.nl/download/MKO_usability_rapport_download_full.pdf.
 5. 5.
  5 Voor een overzicht zie Rozendaal, E., Buijzen, M. & Valkenburg, P.M. (2009). Do children’s cognitive advertising defenses reduce their desire for advertised products? Communications, 34, 287–303.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  6 Ali, M., Blades, M. Oates, C., & Blumberg, F. (2009). Young children’s ability to recognize advertisements in web page designs. British Journal of Developmental Psychology, 27, 71–83.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. 7.
  7 Ali, Blades, Oates & Blumberg (2009). Zie noot 6.Google Scholar
 8. 8.
  8 Mijn Kind Online (2008b). Zie noot 4.Google Scholar
 9. 9.
  9 John, D.R. (1999). Consumer socialization of children: A retrospective look at twentyfive years of research. Journal of Consumer Research, 26, 183–213.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  10 Rozendaal, E., Buijzen, M. & Valkenburg, P.M. (2008). Reclamewijsheid in ontwikkeling. Een vergelijking van de cognitieve reclamevaardigheden van kinderen en volwassenen. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 36, 270–283.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  11 Owen, L., Lewis, C., Auty, S., & Buijzen, M. (2009). Is children’s understanding of non- spot advertising comparable to their understanding of television advertising? Paper gepresenteerd op de 59ste jaarlijkse conferentie van de International Communication Association, Chicago, 21–25 mei.Google Scholar
 12. 12.
  12 Media Awareness Network (2005). Young Canadians in a Wired World Phase II Key Findings. Ontario, Canada: Media Awareness Network. [Elektronische versie]. Gedownload 23 juli, 2009 van http://www.media-awareness.ca/english/research/YCWW/phaseII; en Fielder e.a. (2007). Zie noot 1.
 13. 13.
  13 Mallinckrodt, V., & Mizerski, D. (2007). The effects of playing an advergame on young children’s perceptions, preferences, and requests. Journal of Advertising, 36(2), 87–100.CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  14 Seiter, E. (2005). The Internet Playground. In J. Goldstein, D. Buckingham en G. Brongere (red.). Toys, Games, and Media, pp. 93–107. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. citaat staat op p.100.Google Scholar
 15. 15.
  15 Stern, S.R. (2009). Increasing children’s understanding of advergames’ commercial nature: Does an advertising literacy lesson of ad brake make a difference? Paper gepresenteerd op de 59ste jaarlijkse conferentie van de International Communication Association, Chicago, 21–25 mei.Google Scholar
 16. 16.
  16 Mallinckrodt en Mizerski (2007). Zie noot 13.Google Scholar
 17. 17.
  17 Rozendaal, Buijzen en Valkenburg (2009). Zie noot 5.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

 • Esther Rozendaal

There are no affiliations available

Personalised recommendations