Advertisement

Spraak- en taalontwikkelingsstoornissen

 • S.M. Goorhuis-Brouwer
Part of the Reeks Kinderen en Adolescenten. Problemen en risicosituaties book series

Abstract

Een pasgeboren kind spreekt nog niet en dat wordt ook niet verwacht. Het ‘onmondige’ kind wordt vertroeteld en toegesproken. Ouders accepteren volkomen dat hun kind het centrum van zijn eigen wereld is.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

Geraadpleegde literatuur

 1. Benasich, A.A., Curtiss, S. & Tallal, P. (1993). Language, learning and behavioral disturbances in childhood: a longitudinal perspective. Journal American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 32, 585–594.CrossRefGoogle Scholar
 2. Bernstein, B. (1971). Class, codes and control. Theoretical studies toward a sociology of language (Vol. 1). London: Routledge & Kegan Paul.Google Scholar
 3. Bishop, D.V.M. (1997). Uncommon understanding. Hove, Psychology Press Limited.Google Scholar
 4. Coster, F.W., Goorhuis-Brouwer, S.M., Lutje Spelberg, H.C. & Nakken, H. (1999). Specific language impairments and behavioral problems. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 51, 99–108.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Fletcher, P. & Hall, D. (1992). Specific speech and language disorders in children: correlates, characteristics and outcomes. London: Whurr.Google Scholar
 6. Gazzaniga, M.S. (2000). The new cognitive neurosciences. Cambridge, MA: MIT Press.Google Scholar
 7. Goorhuis, S.M. & Schaerlaekens, A.M. (2000). Handboek Taalontwikkeling, Taalpathologie en Taaltherapie bij Nederlandssprekende kinderen. Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 8. Goorhuis-Brouwer, S.M. & Lucht, F. van der (1995). Signaleren van taalontwikkelingsstoornissen. Onderzoek naar de frequentie van voorkomen van taalontwikkelingsstoornissen bij jonge kinderen met behulp van de Groninger Minimum Spreeknormen. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 27, 79–82.Google Scholar
 9. Goorhuis-Brouwer, S.M. & Tenvergert, E.M. (1997). Indicatiestelling tot logopedie bij taalstoornissen. Naar een geprotocolleerde diagnostiek van taalstoornissen bij jonge kinderen. Medisch Contact, 52, 451–452Google Scholar
 10. Goorhuis-Brouwer, S.M., Nakken H. & Berg, H. van de (1996). De relatie tussen specifieke taalstoornissen, gedrag van het kind en beleving van de ouders. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 35, 352–360.Google Scholar
 11. Keegstra, A.L. & Goorhuis-Brouwer, S.M (2009). Effecten van taalstimulering bij kleuters: een verkennende studie. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 48, 321–330.Google Scholar
 12. Keegstra, A.L., Post, W.J. & Goorhuis-Brouwer, S.M. (2009). Effect of different treatments in young children with language problems. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 73(5), 663–6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. Knijff, W.A. & Goorhuis-Brouwer, S.M. (2001). Therapie-effecten bij taalstoornissen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 40, 313–320.Google Scholar
 14. Koning, H.J. de & Ridder, J.G. de (2000). Vroegtijdige onderkenning van taalontwikkelingsstoornissen 0-3 jaar. Rotterdam: Instituut Maatschappelijke gezondheidszorg.Google Scholar
 15. Lenneberg, E.H. (1967). Biological foundations of language. New York: Wiley.Google Scholar
 16. Leonard, L.B. (1998). Children with specific language impairment. Cambridge, MA: MIT Press.Google Scholar
 17. Luinge, M.R., Goorhuis-Brouwer, S.M. & Post, W.J. (2002). Taalproblemen bij kinderen van 0 tot 6 jaar, een inventariserend onderzoek. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 41, 303–319.Google Scholar
 18. Neville, H.J. & Baveleir, D. (1998). Neural organization and plasticity of language. Current Opinion in Neurobiology, 8, 254–258.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 19. Ploeg, C.P.B. van der, Lanting, C.I. & Verkerk, P.H. (2005). Signalering van spraak-/taalontwikkelingsstoornissen bij kleuters. Leiden: TNO.Google Scholar
 20. Ruben, R.J. (1997). A time frame of critical/sensitive periods of language development. Acta Otolaryngology (Stockholm) 117, 202–205.CrossRefGoogle Scholar
 21. Stothard, S.E., Snowling, M.J., Bishop, D.V.M., Chipchase, B. & Kaplan, C.A. (1998). Language impaired preschoolers: a follow-up into adolescence. Journal of Speech and Hearing Research, 41, 407–418.Google Scholar

Aanbevolen literatuur voor de eerste lijn

 1. Goorhuis- Brouwer, S.M. & Schaerlaekens, A.M. (2000). Handboek Taalontwikkeling, Taalpathologie en Taaltherapie bij Nederlandssprekende kinderen. Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar

Aanbevolen literatuur voor ouders

 1. Goorhuis-Brouwer, S.M. (2007). Taalontwikkeling en taalstimulering bij baby’s, peuters en kleuters. Amsterdam: SWP.Google Scholar
 2. Welle Donker-Gimbrère, M., Sloftstra-Bremer, C. et al. (red.) (2000). Spraak- en taalproblemen bij kinderen. Assen: Van Gorcum.Google Scholar

Adressen: Nederland

 1. BOSK, Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders, Postbus 3359, 3502 GJ Utrecht / Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht, telefoon 030- 245 90 90, info@bosk.nl; www.bosk.nl.
 2. FOSS, Federatie van Ouders van Slechthorende en Spraaktaalgestoorde kinderen, Postbus 14, 3990 DA Houten/De Molen 89a, 3995 AW Houten, telefoon 030-2340663, foss@hetnet.nl ; www.nvvs.nl.
 3. Zie voor meer adressen m.b.t. jeugdzorg: Sociale Kaart Jeugdzorg, Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar

Adressen: België

 1. SIG, Stichting Integratie Gehandicapten vzw, Kerkham 1 bus 2, 9070 Destelbergen, telefoon 09-2383125, info@sig-net.be ; www.sig-net.be.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

 • S.M. Goorhuis-Brouwer

There are no affiliations available

Personalised recommendations