Advertisement

Onderzoek van de pasgeborene

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

Om vijf voor acht belt de huisarts u zelf op de overleglijn en vraagt u om het eerste uur van het spreekuur af te bellen of te verzetten. Zij heeft zojuist de bevalling begeleid van mevrouw Jansen en alles ziet er op het eerste gezicht goed uit. Het kind is een jongen, Matthijs. Ze moet Matthijs nog verder nakijken en de moeder nog hechten.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2010

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations