Advertisement

17 Juridische aspecten bij chirurgische tandheelkunde

 • R.H.B. Allard
Chapter
 • 233 Downloads

Samenvatting

In het recht is iets zelden zwart of wit, meestal lichtgrijs of donkergrijs. Daarom is het recht voor de meer bètagerichte zorgverleners soms zo moeilijk te begrijpen.

Literatuur

 1. 1.
  Allard RHB. Juridische aspecten bij de toepassing van locoregionale anesthesie in de tandheelkunde. Ned Tijdschr Tandheelkd 1996: 103: 198–200.PubMedGoogle Scholar
 2. 2.
  Allard RHB. Juridische implicaties van richtlijnen en protocollen. Ned Tandartsenblad 2002: 57: 140–141.Google Scholar
 3. 3.
  Allard RHB. Aansprakelijkheid van het tandheelkundig team. Het Tandheelkundig Jaar 2007, pp. 40–49.Google Scholar
 4. 4.
  Allard RHB. Toestemmingsvereisten bij wilsonbekwame patiënten. Ned Tandartsenblad 2008; 115: 239–243.Google Scholar
 5. 5.
  Allard RHB, Bakker NJ. Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst: geen omwenteling in de gezondheidszorg. Ned Tandartsenblad 1995; 30: 22–23.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • R.H.B. Allard

There are no affiliations available

Personalised recommendations