Advertisement

15 Dentoalveolaire traumata

 • P.J.W. Stoelinga
 • J.J.A. Brouns
 • M.A.W. Merkx
Chapter
 • 233 Downloads

Samenvatting

Vanaf de vroege kinderjaren staat de dentitie bloot aan traumata. Onderzoeken in Denemarken hebben uitgewezen dat in de melkdentitie bij 31 tot 40% van de jongens en 16 tot 20% van de meisjes een trauma heeft plaatsgevonden.

Literatuur

 1. 1.
  Andreasen JO, Andreasen FM, Andersson L. Textbook and color atlas of injuries of the teeth. 4th ed. Oxford UK: Ames Iowa. Blackwell Munksgaard, 2007.Google Scholar
 2. 2.
  Baart JA, Reenen GG van, Waal I van der. Kaakchirurgie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 1998, pp. 75–92.Google Scholar
 3. 3.
  Stegenga B, Vissink A, Bond LGM de. Mondziekten en kaakchirurgie. Assen: Van Gorkum, 2000, pp. 161–172.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • P.J.W. Stoelinga
 • J.J.A. Brouns
 • M.A.W. Merkx

There are no affiliations available

Personalised recommendations