Advertisement

12 Frenulumextirpatie en eliminatie van briden

  • P.J.W. Stoelinga
  • J.J.A. Brouns
  • M.A.W. Merkx
Chapter
  • 244 Downloads

Samenvatting

Iedereen heeft een frenulum labii superioris en inferioris, maar er bestaan grote individuele verschillen met betrekking tot afmeting en het niveau van aanhechting.

Literatuur

  1. 1.
    Baart JA, Bosgra JFL. Te kort of hypertrofisch frenulum van de bovenlip. Ned Tijdschr Tandheelkd 2004; 111: 174–178.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • P.J.W. Stoelinga
  • J.J.A. Brouns
  • M.A.W. Merkx

There are no affiliations available

Personalised recommendations