Advertisement

4 Juridische vraagstukken rond het begin van het leven

 • D. P. Engberts
 • L. E. Kalkman-Bogerd
Chapter
 • 1.8k Downloads
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

In dit hoofdstuk zullen juridische aspecten worden besproken die samenhangen met het begin van het leven. Enerzijds zal het gaan om juridische vragen die verbonden zijn aan het toepassen van technieken ter voorkoming van zwangerschap of de beëindiging daarvan.

Literatuur

 1. Akveld JEM. Commentaar Wet afbreking zwangerschap. In: Sluijters B, et al. (red). Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht. 3e druk. Deventer: Kluwer; 2008.Google Scholar
 2. Braake ThAM te. Preïmplantatie genetische diagnostiek: een stand van zaken. TvGR. 2008;32:174–186.Google Scholar
 3. Kalkman-Bogerd LE. Van kinderwens tot ouderschap. In: Vereniging voor Gezondheidsrecht. Procreatietechnologie en recht. Preadvies uitgebracht ten behoeve van de jaarvergadering van de Vereniging voor Gezondheidsrecht op 6 april 2001. Z.pl.; 2001.Google Scholar
 4. Kalkman-Bogerd LE. Commentaar Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. In: Sluijters B, et al. (red). Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht. 3e druk. Deventer: Kluwer; 2008.Google Scholar
 5. Leenen HJJ, Gevers JKM, Legemaate J. Handboek Gezondheidsrecht. Deel I. Rechten van mensen in de gezondheidszorg. 5e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2007. p. 101–164.Google Scholar
 6. Olsthoorn-Heim ETM. Commentaar Embryowet. In: Sluijters B, et al. (red). Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht. 3e druk. Deventer: Kluwer; 2008.Google Scholar
 7. Voorde JM ten. Commentaar strafbepalingen draagmoederschap. In: Sluijters B, et al. (red). Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht. 3e druk. Deventer: Kluwer; 2008.Google Scholar
 8. ZonMw. Evaluatie Wet afbreking zwangerschap. Den Haag; 2005.Google Scholar
 9. ZonMw. Evaluatie Embryowet. Den Haag; 2006.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij, Houten 2009

Authors and Affiliations

 • D. P. Engberts
 • L. E. Kalkman-Bogerd

There are no affiliations available

Personalised recommendations