Advertisement

12 Het stelsel van gezondheidszorg

 • D. P. Engberts
 • L. E. Kalkman-Bogerd
Chapter
 • 1.6k Downloads
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Het stelsel van gezondheidszorg zoals we dat in Nederland kennen, is volop in beweging. Dat is niet nieuw. De organisatie, structuur en financiering van de gezondheidszorg hebben zich in de afgelopen eeuwen geleidelijk aan ontwikkeld tot het huidige, complexe systeem.

Literatuur

 1. Bos J, Schoneveld M, Hijden E van der, Niekerk J van. Zorginkoop onder de loep. Den Haag: Consumentenbond, ANBO, NP/CF; november 2008.Google Scholar
 2. Hendriks AC, Napel H-MThD ten (red). Volksgezondheid in een veellagige rechtsorde. Alphen aan den Rijn: Kluwer; 2007.Google Scholar
 3. Hendriks AC. Ethnic and Cultural Diversity: Challenges and Opportunities for Health Law. EJHL. 2008: 285–229.Google Scholar
 4. Hendriks AC, Gronden JW van de, Sluijs JJM. Gezondheidszorg en Europees recht. Preadvies Vereniging voor Gezondheidsrecht 2009. Den Haag: Sdu uitgevers; 2009.Google Scholar
 5. Hermans HEGM, Buijsen MAJM (red). Recht en gezondheidszorg. Maarssen: Elsevier; 2006.Google Scholar
 6. Hunt P, Backman G. Health systems and the highest attainable standard of health. Health and Human Rights 2008; 81–92.Google Scholar
 7. Mackenbach JP, Maas PJ van der (red). Volksgezondheid en gezondheidszorg (4e druk). Maarssen: Elsevier; 2008.Google Scholar
 8. Minister van VWS en Staatssecretaris van OCW. Publieke functies van de UMC’s in een marktomgeving. Den Haag: VWS & OCW; 2006.Google Scholar
 9. Nederlandse Zorgautoriteit. Monitorspecial. De rol van ZBC’s in de ziekenhuiszorg. Utrecht: NZa; 2007.Google Scholar
 10. Organisation for Economic Co-operation and Development. Health Data 2007. Parijs: OECD; 2007.Google Scholar
 11. Raad voor de Volksgezondheid & Zorg. Zinnige en duurzame zorg. Advies 06/06. Zoetermeer: RVZ; 2006.Google Scholar
 12. Raad voor de Volksgezondheid & Zorg. Uitgavenbeheer in de gezondheidszorg. Advies 08/11. Zoetermeer: RVZ; 2008.Google Scholar
 13. Sociaal-Economische Raad. Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ. Publicatienummer 3. Den Haag: SER; april 2008.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij, Houten 2009

Authors and Affiliations

 • D. P. Engberts
 • L. E. Kalkman-Bogerd

There are no affiliations available

Personalised recommendations