Advertisement

11 Beroepenwetgeving en kwaliteitsbeleid

  • D. P. Engberts
  • L. E. Kalkman-Bogerd
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Mag iedereen in Nederland handelingen verrichten op het gebied van de gezondheidszorg? Of zijn sommige handelingen gereserveerd voor artsen? Wanneer mag iemand zich eigenlijk arts noemen? Maakt het wat de bevoegdheid tot het verrichten van handelingen betreft uit of de betrokkene zojuist de artsenopleiding heeft afgerond of al jaren ervaring heeft? En welke kwaliteit van zorg moeten zorgaanbieders leveren? Maakt het daarbij verschil of de zorg wordt geleverd door een individuele zorgverlener dan wel een zorginstelling?

Literatuur

  1. Casparie AF e.a. Evaluatie Kwaliteitswet zorginstellingen. Den Haag: ZonMw; 2001.Google Scholar
  2. Cuperus-Bosma JM e.a. Evaluatie Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Den Haag: ZonMw; 2002.Google Scholar
  3. Die AC de, Hoorenman EM. De Wet BIG. De betekenis van de wet voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Den Haag: Vermande; 2003.Google Scholar
  4. Die AC de. Wet BIG. Tekst en toelichting. Den Haag: Sdu uitgevers; 2008.Google Scholar
  5. Dorscheidt JHHM, Die AC de. De toekomst van de Wet BIG. Preadvies Vereniging voor Gezondheidsrecht. Den Haag: Sdu Uitgevers; 2008.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij, Houten 2009

Authors and Affiliations

  • D. P. Engberts
  • L. E. Kalkman-Bogerd

There are no affiliations available

Personalised recommendations