Advertisement

10 Klachtrecht en aansprakelijkheid

 • D. P. Engberts
 • L. E. Kalkman-Bogerd
Chapter
 • 1.7k Downloads
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Vrijwel iedere arts zal tijdens zijn beroepsuitoefening te maken krijgen met ontevreden patiënten. Ontevreden patiënten zijn onlosmakelijk verbonden met de uitoefening van het beroep. Het is voor de arts dan ook van belang om te weten hoe hij met deze onvrede moet omgaan.

Literatuur

 1. Duijnhoven FH van. Van basisarts tot specialist. Een juiste verhouding tussen theorie en praktijk in relatie tot het aansprakelijkheidsrecht. NJB. 2007, p. 1360–1365.Google Scholar
 2. Duijst WLJM. Kroniek rechtspraak strafrecht. TvGR 2008;32:27–37.Google Scholar
 3. Hielkema AW, et al. WKCZ dilemma’s. Cliëntenparticipatie. Houten/Mechelen: Bohn Stafleu van Loghum; 2003.Google Scholar
 4. Kalkman-Bogerd LE. Commentaar op de Wet BIG (art. 47-85). In: Sluijters B, et al. (red). Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht. 3e druk. Deventer: Kluwer; 2008.Google Scholar
 5. Klachtenrichtlijn Gezondheidszorg. Utrecht 2004. Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg (CBO), Universiteit van Maastricht, Sectie Gezondheidsrecht, Stichting Ondersteuning Klachtopvang Gezondheidszorg. Alphen aan den Rijn: Van Zuiden.Google Scholar
 6. Leenen HJJ, Dute JCJ, Kastelein WR. Handboek Gezondheidsrecht. Deel II. Gezondheidszorg en recht. 5e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2008. p. 359–421.CrossRefGoogle Scholar
 7. Leenen HJJ, Gevers JKM, Legemaate J. Handboek Gezondheidsrecht. Deel I. 5e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2007. p. 196–198.Google Scholar
 8. Mevis PAM. Gezondheidsrecht en strafrecht; ontwikkelingen in een niet altijd even gemakkelijke relatie. In: Ippel PC, Hartlief T, Mevis PAM. Gezondheidsrecht: betekenis en positie. Preadvies Vereniging voor Gezondheidsrecht. Den Haag: Sdu Uitgevers; 2007. p. 123–173.Google Scholar
 9. Ridder MJJ de. Kroniek rechtspraak civiel recht. TvGR. 2008;32:114–127.Google Scholar
 10. Sluijters B. De gezondheidszorg en het strafrecht. De delicten; bewijsproblemen. In: Sluijters B, Feber HRG. De gezondheidszorg en het strafrecht. Preadvies Vereniging voor Gezondheidsrecht 1989.Google Scholar
 11. Smeehuijzen JL. Strafrechtelijke vervolging van medisch beroepsbeoefenaren wegens dood of zwaar lichamelijk letsel door schuld: uiterste terughoudendheid gepast. TvGR. 2000;24:362–374.Google Scholar
 12. Stolker CJJM. WGBO en aansprakelijkheid. In: Legemaate J (red). De WGBO: van tekst naar toepassing. 3e druk. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum; 1998. p. 127–39.Google Scholar
 13. Themanummer over het BIG-tuchtrecht. TvGR. 2000;7(24).Google Scholar
 14. www.rechtspraak.nl, publicatie van rechterlijke uitspraken (o.a. strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid).
 15. www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl, geanonimiseerde publicatie van uitspraken van het Centraal Tuchtcollege.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij, Houten 2009

Authors and Affiliations

 • D. P. Engberts
 • L. E. Kalkman-Bogerd

There are no affiliations available

Personalised recommendations