Advertisement

Leercyclus

  • Jette van der Hoeven

Abstract

Effectief werken in je leercoachgroep betekent dat je als groep duidelijk voor ogen hebt wie wat doet en waarom. Daarnaast op welke wijze je de activiteiten zelf vormgeeft. De leercyclus kan daarin een goede bijdrage leveren

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • Jette van der Hoeven

There are no affiliations available

Personalised recommendations