Advertisement

Zorg

 • H. A. M. J. ten Have
 • R. H. J. ter Meulen
 • E. van Leeuwen
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

De toegenomen levensverwachting heeft geleid tot een sterke groei van het aantal mensen met een chronische aandoening. Vooral de leeftijdsgroep van mensen boven 55 jaar loopt een verhoogde kans op het krijgen van zo’n aandoening. De zorg voor mensen met een chronische ziekte is anders van aard dan de zorg voor mensen die met een kortdurende acute aandoening worden geconfronteerd. Chronische ziekten zijn vaak pijnlijk en in de regel niet te genezen. Ze hebben een langdurige en meestal permanente invloed op het leven van betrokkenen. Het is om die reden dat de zorg voor chronisch zieken om een andere benadering c.q. een andere ethiek vraagt dan de acute zorg. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de problematiek van chronisch zieken. Hoe komt het dat deze ziekten momenteel zo sterk zijn toegenomen? Wat betekent het om chronisch ziek te zijn? Waarin verschilt chronische zorg van acute zorg? Wat voor ethiek hebben we nodig in de zorg voor chronisch zieken?

Ter verdere lezing

 1. T.A. Abma, G.A.M. Widdershoven, B. Lendemeijer: Dwang en drang in psychiatrie: Kwaliteit van vrijheidsbeperkende maatregelen. Lemma, Utrecht, 2005.Google Scholar
 2. Cicero: Over ouderdom (Cato Maior de senectute). Ambo, Baarn, 1989.Google Scholar
 3. J.J.M. van Delden, C.M.P.M. Hertogh, H.A.M. Manschot: Morele problemen in de ouderenzorg. Van Gorcum, Assen, 1999.Google Scholar
 4. A. van Heijst: Menslievende zorg. Een ethische kijk op professionaliteit. Klement, Kampen, (2005) 2007.Google Scholar
 5. C.R.M.M. Hertogh: ‘Medische ethiek en de beroepsopleiding tot verpleeghuisarts’. Vox Hospitii 1991; 15(3): 58–62.Google Scholar
 6. R. Kane, A. Kaplan: Everydayethics. Resolving dilemmas in nursing home life. Springer, New York, l990.Google Scholar
 7. H. Manschot, M. Verkerk (red.): Ethiek van de zorg. Een discussie. Boom, Meppel, 1994.Google Scholar
 8. J.C. Tronto: Moral boundaries. A politicalargumentfor an ethicof care. Routledge, New York, 1993.Google Scholar
 9. M. Verkerk (red.): Denken over zorg. Concepten en praktijken. Elsevier/De Tijdstroom, Utrecht, 1997.Google Scholar
 10. F. van Wijmen: Richtlijnen voor verantwoorde zorg. Over de betekenis van standaardisering voor patiënt, professional en patiëntenzorg. Praeadvies uitgebracht ten behoeve van de jaarvergadering van de Vereniging voor Gezondheidsrecht op 14 april 2000.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij, Houten 2009

Authors and Affiliations

 • H. A. M. J. ten Have
 • R. H. J. ter Meulen
 • E. van Leeuwen

There are no affiliations available

Personalised recommendations