Advertisement

Herhalingssessie Aandachtsvaardigheden

  • Rosanne de Bruin
  • Agaath Koudstaal
  • Nicole Muller
Chapter
  • 2.1k Downloads
Part of the Kind en Adolescent praktijkreeks book series (KAP)

Abstract

Begin de sessie met een aandachtsoefening uit bijlage 5.

Suggestie: Participatieoefening: overgooien met twee ballen waarbij je voordat je overgooit iemands naam noemt (bij het instromen van nieuwe deelnemers worden zo de namen geoefend).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2013

Authors and Affiliations

  • Rosanne de Bruin
  • Agaath Koudstaal
  • Nicole Muller

There are no affiliations available

Personalised recommendations