18 Ulcus pepticum

  • B. Reichgelt
  • J.R. Echter

Samenvatting

Een ulcus pepticum is een tot in de onderliggende spierlaag doordringend defect van met zuur maagsap in aanraking komend slijmvlies van het maag-darmkanaal.

Literatuur

  1. Beers MH, Berkow R. The Merck manual of diagnosis and therapy. Whitehouse Station, NJ: Merck Research Laboratories, 1999.Google Scholar
  2. Loenen AC van. Farmacotherapeutisch Kompas. Amstelveen: College voor zorgvoorzieningen, 2003.Google Scholar
  3. Meer J van der, Stehouwer CDA. Interne geneeskunde. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 2001.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • B. Reichgelt
  • J.R. Echter

There are no affiliations available

Personalised recommendations