Advertisement

Fasering van de behandeling

 • Celine Schweizer
 • Jacqueline de Bruyn
 • Suzanne Haeyen
 • Bert Henskens
 • Henriette Visser
 • Marijke Rutten-Saris
Part of the Methodisch Werken book series (MET)

Een planmatige opzet in beeldende therapie begint bij de wijze waarop een cliënt naar een beeldend therapeut toe komt, eventueel verwezen wordt. Het eindigt bij de wijze waarop op de behandeling wordt teruggekeken en waarop eventuele vervolgvragen worden geformuleerd. Daartussen ligt een reeks van stappen bestaande uit ervaringen, beslissingen en handelingen die een zekere logische volgorde hebben. De stappen worden in dit hoofdstuk beschreven vanuit het principe van de regulatieve cyclus, de logica ervan wordt omschreven vanuit het ‘klinisch redeneerproces’.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Abraham, R. (1997). Het ontimkkelingsprojiel, een psychodynamische diagnose van de persoon-lijkheid. Assen: Koninklijke Van Gorcum. www.ontwikkelingsprofiel.nl
 2. Abraham, R. (2005). Hrt ontimkkelingsprojiel in de praktijk. Assen: Koninklijke Van Gorcum.Google Scholar
 3. Beelen, F., Oelers, M. & Muller, S. (2000). Interactief, Creatieve therapie met groepen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 4. Beugen, M. van (1972). Sociale technologic. Assen: Koninklijke Van Gorcum.Google Scholar
 5. Budde, E. (2008). Wat woorden niet kunnen zeggen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 6. Drie, M. van (2001). Lezen wie je bent. Ttjdschrvft voor Creatieve Therapie, 2.Google Scholar
 7. Drift, I. van der (1997). Haalbare doelstellingen. Tijdschrvft voor creatieve therapie, 1.Google Scholar
 8. Federatie Vaktherapeutische Beroepen (2007). Beroepsprofiel. Utrecht: FVB.Google Scholar
 9. Gant, L. & Tabone C. (1998). PPAT rating manual: the formal elements art therapy scale. Morgantown WV: Gargoyle Press.Google Scholar
 10. Jonge, F. de e.a. (1987–1988). Uitzicht op inzicht. Tijdschrift voor Psychiatrie, 1887–13, 1988–14, 1988–15 (Artikel I, II, III).Google Scholar
 11. Kamp, M. van der, Reeks methodiekontunkkeling: Methodiekontunkkeling, concepten en trajecten. Utrecht: SWP.Google Scholar
 12. Landelijk opleidingsprojiel HBO Creatieve Therapie. (2008). Amersfoort/Heerlen/Leeuwarden/Nijmegen: Landelijk Opleidingsoverleg Opleidingen Creatieve Therapie in Nederland.Google Scholar
 13. Laan, G. van der (1993). Methodiekontwikkeling: over systematiek en doelgerichtheid: In: Migchelbrink, F. (2007). Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn. Utrecht: SWP.Google Scholar
 14. Mulder, F. & Tepper, H. (1993). Kivaliteitsmanagement en resultaatgerichte bedrijfsvoering. Deventer: Kluwer.Google Scholar
 15. Piaget, J. & Inhelder, B. (1966, 1972). De psychologic van het kind. Houten: Van Loghum Slaterus.Google Scholar
 16. Rutten-Saris, M. (1990). BasisboekLichaamstaal. Assen: Koninklijke Van Gorcum. www.eblcenter.com
 17. Silver, R. (2008). Samenvatting ‘Silver Drawing Test’;. In E. Roodvoets, Tijdschrift voor Vaktherapie, 2.Google Scholar
 18. Silver, R. (2007). The silver drawing test and draw a story. Florence, Abingdon: Routledge.Google Scholar
 19. Smeijsters, H. (2000, 2008). Handboek Creatieve Therapie (3e ed.). Bussum: Coutinho.Google Scholar
 20. Smeijsters, H. (red.). (2005). Praktijkonderzoek in vaktherapie. Bussum: Coutinho.Google Scholar
 21. Smeijsters, H. (red.). (2006). Handboek Muziektherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 22. Strien, P. van (1986). Praktijk als ivetenschap, methodologie van het sociaal-wetenschappelijk handelen. Assen: Koninklijke Van Gorcum.Google Scholar
 23. Winkelaar, P. (2004). Methodisch werken, Inleiding tot methodisch handelen met en voor mensen. Leusden: De Tijdstroom.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • Celine Schweizer
 • Jacqueline de Bruyn
 • Suzanne Haeyen
 • Bert Henskens
 • Henriette Visser
 • Marijke Rutten-Saris

There are no affiliations available

Personalised recommendations