Skip to main content

Alcoholafhankelijkheid

 • Chapter
 • 649 Accesses

Samenvatting

Alcohol behoort, evenals opiaten en benzodiazepinen, tot de psycholeptica. Dit zijn stoffen die een kalmerend effect hebben. Alcohol is in Nederland een maatschappelijk en legaal geaccepteerde drug. Ruim 88 procent van de bevolking (in de leeftijd van 16 tot 70 jaar) drinkt.

verpleegkundig consulent psychiatriemet dank aan: mw. B. Rooijackers, praktijkopleider psychiatrie; A. Beeftink, psychiater

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Notes

 1. 1.

  Laboratoriumonderzoek als hulpmiddel bij de diagnostiek is alleen zinvol als er ook op andere manieren informatie over de patiënt wordt verzameld. Het laboratoriumonderzoek screent vooral de leverfuncties (asat, alat) en koolhydraatdeficiëntie transferrine (kdt). De bloed-alcoholconcentratie (bat) zegt iets over de ernst van de intoxicatie.

 2. 2.

  Meetinstrumenten om problematisch alcoholgebruik mee vast te stellen.

 3. 3.

  © British Association for Parenteral and Enteral Nutrition (BAPEN), 2002.

Literatuur

 • Nederlands Huisartsen Genootschap. nhg-Standaard Problematisch alcoholgebruik. Utrecht: nhg; 2005.

  Google Scholar 

 • nhg. Tijdschrift voor Huisartsgeneeskunde. Bijlage Verslaving. 2001;18;5: 1-5;91-3.

  Google Scholar 

 • Wijdeveld AGM. In gesprek over Verslaving. Vleuten: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie; 1998.

  Google Scholar 

 • Loth C, Rutten R, Huson-Anbeek F, Linde L, redactie. Verslaving en de verpleegkundige praktijk. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg; 1999.

  Google Scholar 

Websites

Adressen

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Table 2

Copyright information

© 2008 Bohn Stafleu van Loghum

About this chapter

Cite this chapter

Bolster, H. (2008). Alcoholafhankelijkheid. In: Boekblok Verpleegkundig Vademecum. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-313-7326-0_111

Download citation

 • DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-313-7326-0_111

 • Publisher Name: Bohn Stafleu van Loghum, Houten

 • Print ISBN: 978-90-313-7325-3

 • Online ISBN: 978-90-313-7326-0

 • eBook Packages: Dutch language eBook collection