Advertisement

Waarin schiet het biomedisch model tekort bij patiënten met chronische pijn?

Chapter
 • 310 Downloads
Part of the Pijn info book series (LPI)

Samenvatting

Pijn is per definitie een subjectieve ervaring die onaangename sensoriële en emotionele gevoelens veroorzaakt en gepaard gaat met een reële of mogelijke weefselbeschadiging, of beschreven wordt in termen van een dergelijke beschadiging.1 Vaak leidt chronische pijn tot een gedemoraliseerde toestand die de patiënt niet alleen confronteert met een behoorlijke hoeveelheid stress ten gevolge van de pijn, maar ook met heel wat andere problemen die een impact kunnen hebben op zijn leefwereld. Chronische pijn veroorzaakt vaak een uitputting van lichamelijke of emotionele reserves en kan op die manier aanleiding geven tot gevoelens van hulpeloosheid, hopeloosheid en depressie. Behalve de patiënt zal de directe omgeving van de patiënt onder druk komen te staan. Ten slotte zullen ook de vele gezondheidswerkers met wie chronische pijnpatiënten in contact komen, geconfronteerd worden met eigen gevoelens en emoties. Ook bij hen kan er een gevoel van frustratie ontstaan, wanneer na alle gezamenlijk geleverde inspanningen de pijn toch aanhoudt.2 Op sociaal vlak betekent chronische pijn een zware last voor de maatschappij, zowel wat betreft de aanhoudende en stijgende gezondheidsuitgaven, de arbeidsongeschiktheid- en ziektedagen als de hogere kosten voor een aangepaste omkadering en behandeling voor chronische pijnpatiënten.3,4

Referenties

 1. Merskey H, Bogduk N. Classification of chronic pain: Descriptions of chronic pain syndromes and definitions of pain terms. 2nd ed. Seattle: Wash: IASP Press, 1994.Google Scholar
 2. Turk DC. Psychological approaches to pain management. 2nd ed. New York: Gilford press, 2002.Google Scholar
 3. Blyth FM, March LM, Brnabic AJM, Cousins MJ. Chronic pain and frequent use of health care. Pain 2004;111:51-8.CrossRefGoogle Scholar
 4. Tulder MW van, Koes BW, Bouter LM. A cost-of-illness study of back pain in the Netherlands. Pain 1995;62(2):233-40.CrossRefGoogle Scholar
 5. Bonica JJ. History of pain concepts and therapies. In: Bonica JJ (ed.). The management of pain, 2nd ed. New York: Lea & Febiger, 1990.Google Scholar
 6. Gamsa A. The role of psychological factors in chronic pain: I. A half century of Study. Pain 1994a;57(1):5-15.Google Scholar
 7. Main CJ, Spanswick CC. Models of pain. In: Main CJ Spanswick CC. Pain Management: an interdisciplinary approach. Londen: Harcourt Publishers Limited, 2000:3-18.Google Scholar
 8. Main CJ Spanswick CC. Pain Management: an interdisciplinary approach. Londen: Harcourt Publishers Limited, 2000:89-105.Google Scholar
 9. Melzack R. From the gate to the neuromatrix. Pain 1999;(Suppl 6):S121-6.Google Scholar
 10. Melzack R. Pain – an overview. Acta Anaesthesiol Scand 1999;43:880-4.CrossRefGoogle Scholar
 11. Melzack R, Wall PD. Pain mechanisms: a new theory. Science 1965;150:971-9.CrossRefGoogle Scholar
 12. Melzack R. Pain and the neuromatrix in the brain. J Dent Educ 2001;65:1378.PubMedGoogle Scholar
 13. Verbunt JA, Seelen HA, Vlaeyen JW, Heijden GJ van der, Heuts PH, Pons K, Knottnerus A. Disuse and deconditioning in chronic low back pain: concepts and hypotheses on contributing mechanisms. European Journal of Pain 2003;7:9-21.CrossRefGoogle Scholar
 14. Asmundson GJG, Vlaeyen WS, Crombez G. Pain: Understandig a treating fear of pain. Oxford (VK): Oxford University Press, 2004.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum> 2009

Authors and Affiliations

There are no affiliations available

Personalised recommendations