Advertisement

Bewegingsleer pp 231-261 | Cite as

Het voetgewelf

  • I. A. Kapandji
Chapter
  • 2.5k Downloads

Samenvatting

Het voetgewelf is een bouwkundig samenstel waarin alle elementen van de voet, de gewrichten, ligamenten en spieren, in onderlinge harmonie zijn samengebracht. Dankzij de veranderingen in het gewelf en de elasticiteit kan het gewelf zich aanpassen aan elke oneffenheid van de ondergrond en de krachten die door het lichaamsgewicht worden uitgeoefend op de ondergrond overbrengen op de mechanisch gunstigste wijze en onder zeer verschillende omstandigheden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • I. A. Kapandji

There are no affiliations available

Personalised recommendations