Advertisement

Bewegingsleer pp 181-230 | Cite as

De voet

  • I. A. Kapandji
Chapter
  • 2.5k Downloads

Samenvatting

De voetgewrichten zijn talrijk en complex; er is onderling contact tussen tarsale beenstukken en tussen tarsale beenstukken en de metatarsus.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • I. A. Kapandji

There are no affiliations available

Personalised recommendations