Advertisement

De knie

  • I. A. Kapandji
Chapter
  • 2.6k Downloads

Samenvatting

De knie is het middelste gewricht van de onderste extremiteit. Het is een gewricht met twee vrijheidsgraden, met als voornaamste bewegingsmogelijkheden flexie en extensie. Hierdoor kan het uiteinde van de extremiteit naar de grond toe of van de grond af bewogen worden of, wat op hetzelfde neerkomt, de afstand van het lichaam ten opzichte van de grond veranderd worden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • I. A. Kapandji

There are no affiliations available

Personalised recommendations