Advertisement

De heup

  • I. A. Kapandji
Chapter
  • 2.6k Downloads

Samenvatting

De bewegingen van de heup vinden plaats in één enkel gewricht: de articulatio (art.) coxae. Dit is een art. spheroidea, waarbij een groot deel van de kop omsloten is door de kom.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • I. A. Kapandji

There are no affiliations available

Personalised recommendations