Advertisement

Bewegingsleer pp 120-145 | Cite as

4 De pols

  • I.A. Kapandji

Samenvatting

De pols, het distale gewricht van de bovenste extremiteit, kan de hand, als uitvoerend segment, in de meest optimale positie brengen om te grijpen. Het polsgewricht heeft twee graden vrijheid van bewegen. Samen met de pronatie en supinatie, die een derde vrijheidsgraad vormen, kan de hand dan ook ten opzichte van de onderarm in elk vlak in de ruimte worden geplaatst.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • I.A. Kapandji

There are no affiliations available

Personalised recommendations