Advertisement

Bewegingsleer pp 100-119 | Cite as

3 Pronatie en supinatie

  • I.A. Kapandji

Samenvatting

Pronatie en supinatie zijn de bewegingen van de onderarm om een longitudinale as. Hierbij zijn twee gewrichten betrokken die mechanisch gezien met elkaar verbonden zijn (figuur 3.1):
  • het proximale radio-ulnaire gewricht, dat anatomisch behoort tot het elleboogsgewricht;

  • het distale radio-ulnaire gewricht, dat anatomisch los ligt van het polsgewricht.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • I.A. Kapandji

There are no affiliations available

Personalised recommendations