Advertisement

2 De elleboog: flexie-extensie

  • I.A. Kapandji

Samenvatting

Het elleboogsgewricht brengt een mechanische verbinding tot stand tussen de boven- en de onderarm. Door deze verbinding kan de arm, zich positionerend in drie loodrecht op elkaar staande vlakken (dankzij het schoudergewricht), zijn distale en actieve uiteinde, de hand, meer of minder ver van het lichaam af bewegen. Dankzij de flexiemogelijkheid in de elleboog kan men voedsel naar de mond brengen!

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • I.A. Kapandji

There are no affiliations available

Personalised recommendations