Advertisement

1 De schouder

  • I.A. Kapandji

Samenvatting

De schouder, het proximale gewricht van de bovenste extremiteit, is het meest beweeglijk van alle gewrichten in het menselijk lichaam (figuur 1.1).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • I.A. Kapandji

There are no affiliations available

Personalised recommendations