Advertisement

Psychotherapie binnen klinische schematherapie

 • S.M.C. Vinken
 • M.M. Westenbroek

Abstract

Schematherapie is oorspronkelijk ontwikkeld voor een individuele ambulante setting. In het in 2003 verschenen handboek wordt alleen deze therapiesetting beschreven (Young, Klosko & Weishaar, 2003; Muste, 2006). Sindsdien wordt er echter veel geëxperimenteerd met het werken met schematherapie in groepen, in verschillende settings, in partnerrelatietherapie en bij specifieke doelgroepen, zoals het forensische veld en bij adolescenten. In het Handboek Schematherapie (Van Vreeswijk, Broersen & Nadort, 2008) worden in vogelvlucht enkele van deze specifieke toepassingen beschreven.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Beck, J.S. (1995). Cognitive therapy: Basics and beyond. New York: The Guilford Press.Google Scholar
 2. Berk, T. (1986). Groepstherapie: theorie en techniek. Deventer: Van Loghum Slaterus.Google Scholar
 3. Berk, T. (1992). Groepspsychotherapie. Basiskennis voor de praktijk van de psychotherapie. Muiderberg: Coutinho.Google Scholar
 4. Bögels, S., & Oppen, P. van (1999). Cognitieve therapie: Theorie en praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 5. Genderen, H. van, & Arntz, A. (2005). Schemagerichte cognitieve therapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.Google Scholar
 6. Haans, T., & Reijen, J. van (2008). Groepsdynamica in gedragstherapeutische en psychodynamische groepen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 7. Leahy, R.L. (2004). Technieken van Cognitieve therapie: een gids voor therapeuten. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.Google Scholar
 8. Levine, B. (1982). Groepspsychotherapie. Praktijk en ontwikkeling. Een overzicht van de dynamiek in groepsontwikkeling (pp. 69–81). Deventer: Van Loghum Slaterus.Google Scholar
 9. Muste, E.H. (2006). Boekbespreking van Young, J.E., Klosko, J.S., & Weishaar, M.E. (2005). Schemagerichte therapie. Handboek voor therapeuten. Tijdschrift voor psychotherapie, 32, 373–378.Google Scholar
 10. Muste, E.H. (2008). Schematherapie in een klinische setting. In M. van Vreeswijk, J. Broersen & M. Nadort, Handboek Schematherapie. Theorie, praktijk en onderzoek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 11. Padesky, C.A. (1994). Schema change processes in Cognitive Therapy. Clinical Psychology and Psychotherapy, 1, 267–278.CrossRefGoogle Scholar
 12. Schacht, H. (1996). Cognitieve gedragstherapie in groepen. In T.J.C. Berk, M.P.B. Bolten, E. Gans et al. (red.), Handboek groepspsychotherapie (C 5, pp. 1–26). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 13. Young, J.E., & Klosko, J.S. (1999). Leven in je leven. Leer de valkuilen in je leven herkennen. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 14. Young, J.E., Klosko, J.S., & Weishaar, M.E. (2003). Schematherapy. A practitioner' s guide. New York: The Guilford Press.Google Scholar
 15. Young, J.E., Klosko, J.S., & Weishaar, M.E. (2005). Schemagerichte therapie. Handboek voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRefGoogle Scholar
 16. Vreeswijk, M. van, & Broersen, J. (2006). Schemagerichte therapie in groepen. Cognitieve groepspsychotherapie bij persoonlijkheidsproblematiek. Handleiding voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 17. Vreeswijk, M. van, & Broersen, J. (2006). Schemagerichte therapie in groepen. Werkboek voor patië nten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 18. Vreeswijk, M. van, Broersen, J., & Nadort M. (2008). Handboek Schematherapie. Theorie, praktijk en onderzoek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • S.M.C. Vinken
 • M.M. Westenbroek

There are no affiliations available

Personalised recommendations