Advertisement

Diagnostische fase

 • E. Beijer

Abstract

De diagnostiek bij de doelgroep voor klinische schematherapie vindt voor een groot deel plaats tijdens het proces van indicatiestelling. Voor dit proces verwijs ik naar hoofdstuk 3. Dit hoofdstuk gaat over diagnostiek die plaatsvindt wanneer de indicatie voor klinische schematherapie is gesteld. Een deel van deze diagnostiek vindt al plaats tijdens de wachttijd, voor aanvang van opname. Hier zal eerst kort aandacht aan besteed worden. De rest van dit hoofdstuk handelt over de diagnostische fase tijdens de behandeling.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Arntz, A., & Bögels, S. (2000). Schemagerichte cognitieve therapie voor persoonlijkheidsstoornissen. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 2. Claes, P., Bijttebier, P., Vercruysse, T., Hamelinck, L., & Bruyn, E. de (red.) (2006). Tot de puzzel past. Psychodiagnostiek in methodiek en praktijk. Leuven: Acco.Google Scholar
 3. Derksen, J.J.L. (2001). Descriptieve en structurele psychodiagnostiek. Nijmegen: Pen Tests Publishers bv.Google Scholar
 4. Duijsens, I.J., & Spinhoven, Ph. (2000). Handleiding van de Nederlandse Temperament en Karakter Vragenlijst. Leiderdorp: Datec.Google Scholar
 5. Eurelings-Bontekoe, E.H.M., & Snellen, W.M. (red.) (2003). Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 6. Genderen, H. van, & Arntz, A. (2005). Schemagerichte cognitieve therapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.Google Scholar
 7. Genderen, H. van (2008). Casusconceptualisatie in schematherapie. In M. van Vreeswijk, J. Broersen & M. Nadort (red.), Handboek Schematherapie. Theorie, praktijk en onderzoek (pp. 73–89). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRefGoogle Scholar
 8. Lobbestael, J. (2008a). Lost in fragmentation. Schema modes, childhood trauma, and anger in borderline and antisocial personality disorder. Proefschrift Universiteit Maastricht. Maastricht: Datwyse/Universitaire Pers Maastricht.Google Scholar
 9. Lobbestael, J. (2008b). Experimentele studies naar schemamodi. In M. van Vreeswijk, J. Broersen & M. Nadort (red.), Handboek Schematherapie. Theorie, praktijk en onderzoek (pp. 251–258). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRefGoogle Scholar
 10. Lobbestael, J., Vreeswijk, M.F. van, Spinhoven, P. & Arntz, A. (submitted). Reliability and validity of the Dutch version of the Schema Mode Inventory (SMI).Google Scholar
 11. Muste, E.H., & Meijden, J. van der (2009). Werkboekformulieren. In: Muste, E.H., Weertman, A., Claassen, A.M.T.S.. Werkboek klinische schematherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRefGoogle Scholar
 12. Muste, E.H., Weertman, A., & Claassen, A.M.T.S. (red.) (2009). Werkboek klinische schematherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 13. Rijkeboer, M.M. (2005). Assessment of Early Maladaptive Schemas. On the validity of the Dutch Young Schema Questionnaire. Proefschrift Universiteit Utrecht. Enschede/Amsterdam: PrintPartners Ipskamp.Google Scholar
 14. Rijkeboer,M.M. (2008). Validatie schemavragenlijst. InM. van Vreeswijk, J. Broersen & M. Nadort (red.), Handboek Schematherapie. Theorie, praktijk en onderzoek (pp. 271–281). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRefGoogle Scholar
 15. Rijkeboer, M.M., Berg, H. van den, & Bout, J. van den (2005). Stability and discriminative power of the Young Schema Questionnaire in a Dutch clinical versus non-clinical population. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 36, 129–144.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 16. Ruiter, C. de, & Hildebrand, M. (red.) (2006). Handboek Psychodiagnostiek. Van testmethode naar toepassing. Amsterdam: Harcourt Book Publishers.Google Scholar
 17. Sheffield, A., & Waller, G. (2008). Het gebruik van vragenlijsten. In M. van Vreeswijk, J. Broersen & M. Nadort (red.), Handboek Schematherapie. Theorie, praktijk en onderzoek (pp. 57–71). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRefGoogle Scholar
 18. Sprey, A. (2002). Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen. Diagnostiek, cognitieve gedragstherapie en therapeutische relatie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 19. Sterk, F., & Rijkeboer, M.M. (1997). Schema-Vragenlijst (Schema-Questionnaire]. Utrecht: Ambulatorium Universiteit Utrecht (verkrijgbaar via www.schematherapie.nl).
 20. Stopa, L., & Waters, A (2005). The effect of mood on responses to the Young Schema Questionnaire: Short form. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 78, 45–57.CrossRefGoogle Scholar
 21. Vlierberghe, L. van., Rijkeboer, M., Hamers, P., & Braet, C. (2004). Schemavragenlijst voor Jongeren. Gent: Universiteit van Gent.Google Scholar
 22. Vreeswijk, M. van, & Broersen, J. (2006). Schemagerichte therapie in groepen. Cognitieve groepspsychotherapie bij persoonlijkheidsproblematiek. Handleiding voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 23. Vreeswijk, M. van, Broersen, J., & Nadort, M. (red.) (2008). Handboek Schematherapie. Theorie, praktijk en onderzoek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 24. Weertman, A. (2008). Gebruik van experië ntië le technieken voor diagnostiek. In M. van Vreeswijk, J. Broersen & M. Nadort (red.), Handboek Schematherapie. Theorie, praktijk en onderzoek (pp. 47–55). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRefGoogle Scholar
 25. Young, J.E., & Bricker, D. (2000). Schemagerichte therapie. Informatie voor clië nten. Psychopraxis, 2(2), 81–85.Google Scholar
 26. Young, J.E., & Brown, G. (1994). Young Schema Questionnaire (2nd edition). In J.E. Young, Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach (Rev. Edition) (pp. 63–77). Sarasota, FL: Professional Resource Press.Google Scholar
 27. Young, J.E. (1999). Young Parent Inventory. New York: Cognitive Therapy Centre.Google Scholar
 28. Young, J.E., Klosko, J. S., & Weishaar, M.E. (2005). Schemagerichte therapie: Handboek voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRefGoogle Scholar
 29. Young, J., Arntz, A., Atkinson, T., Lobbestael, J., Weishaar,. M., Vreeswijk, M.F., & Klokman, J. (2007). Schema Mode Inventory (SMI version 1). New York: Schema Therapy Institute.Google Scholar
 30. Young, J.E., & Rygh, J. (1994). Young-Rugh Avoidance Inventory. New York: Cognitive Therapy Centre.Google Scholar
 31. Young, J.E. (1995). Young Compensatory Inventory. New York: Cognitive Therapy Centre.Google Scholar
 32. Young, J.E., & Klosko, J. (1994). Reinventing your life. Plume Penguin Books, New York. (Nederlandse vertaling: Leven in je leven. Lisse: Swets & Zeitlinger, 1999).Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • E. Beijer

There are no affiliations available

Personalised recommendations