Skip to main content

Ervarend leren

 • Chapter
 • 1165 Accesses

Samenvatting

In de afgelopen twintig jaar is in de Nederlandse en Vlaamse jeugdzorg steeds meer gebruikgemaakt van projecten ervarend leren. Geleidelijk aan zijn uitgewerkte methodieken en programma’s ontstaan. Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de stand van zaken van het ervarend leren in Nederland.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Figuur 6.1.

Notes

 1. 1.

  Voor een uitgebreide beschrijving van diverse theorieën wordt verwezen naar de literatuurlijst bij dit hoofdstuk. Informatie over achtergronden, theorieën, methodieken, opleiding, onderzoek en projecten zie: www.ervarendleren.nl

Literatuur

 • Berg, P. van den, & Scholte, E. (1986). Overleven om te leven: een onderzoek van het proces en de effekten van een overlevingstrektocht van de Stichting Haagse Hervormde Kindertehuizen in de periode april-augustus 1985. Den Haag: Stichting Haagse Hervormde Kinderhuizen.

  Google Scholar 

 • Duindam, T., Glas, M. , & Ploeg, J. van der (1996). De Sprong Wagen. Activerende hulpverlening in de jeugdzorg. Utrecht: NIZW.

  Google Scholar 

 • Dijk, A.G. van, & Hilhorst, N.C. (1992). Eindrapportage overall-evaluatie experimenten ervaringsleren in de jeugdhulpverlening. Amsterdam: Van Dijk, Van Soomeren en Partners.

  Google Scholar 

 • Fatke, R. (1988). Erlebnispädagogik – Grundlagen und Grenzen. Sozialarbeit, 20, (6), 21-32.

  Google Scholar 

 • Gageldonk, A. van, & Bartel, A. (1990). Evaluatieonderzoek in de jeugdhulpverlening. Leiden: COJ.

  Google Scholar 

 • Gass, M.A. (1993). Foundations of adventure therapy. In M. Gass (Ed.), Adventure therapy: Therapeutic applications of Adventure programming (pp. 3-11). Dubuque, Iowa: Kendall/Hunt Publishing Company.

  Google Scholar 

 • Greenaway, R. Website: www.reviewing.co.uk.

 • Heckmair, B., & Michl, W. (1993). Erleben und lernen. Einstieg in die Erlebnispädagogik. Berlin: Luchterhand.

  Google Scholar 

 • Kimball, R.O., & Bacon, St. (1989). The wilderness challenge model. In R.D. Lyman, S. Prentice-Dunn & S. Gabel (Eds.), Residential and inpatient treatment of children and adolescents (pp. 143-154). New York: Plenum Publishing Corporation.

  Google Scholar 

 • Kolb, D.A. (1984). Experiential learning. Experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs N.J.: Prentice-Hall.

  Google Scholar 

 • Miles, J.C., & Priest, S. (1999). Adventure Programming. State College (PA): Venture Publishing Inc.

  Google Scholar 

 • Nadler, R.S., & Luckner, J.L. (1992). Processing the adventure experience. Theory and practice. Dubuque, Iowa: Kendall/Hunt Publishing Company.

  Google Scholar 

 • Priest, J., & Dixon, T. (1990). Safety practices in adventure programming. Boulder: American Association of Experiential Learning.

  Google Scholar 

 • Ruikes, Th.J.M. (1994). Ervaren en leren. Theorie en praktijk van het ervaringsleren voor jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en jeugdwerk. Utrecht: SWP.

  Google Scholar 

 • Ruikes, Th.J.M., & Deckers, E.J. (1998). De Tukker; activerende vaar-leer-werkprojecten voor jongeren. Enschede: BJ Twente.

  Google Scholar 

 • Senninger, T. (2000). Abenteuer leiten – in Abenteuern leiten. Münster: Ökotopia Verlag.

  Google Scholar 

 • Vries, D. de, & Scholte, E.M. (1996). Overlevingstrektocht als begeleidingsmiddel: voettrektochten – doelstellingen. In W. Hellinckx (red.), Kwaliteit in de hulpverlening met betrekking tot kinderen met psychosociale problemen (pp. 225-227). Leuven/Amersfoort: Acco.

  Google Scholar 

Download references

Authors

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Reprints and Permissions

Copyright information

© 2005 Bohn Stafleu van Loghum, Houten

About this chapter

Cite this chapter

Ruikes, T. (2005). Ervarend leren. In: Hermanns, J., van Nijnatten, C., Verheij, F., Reuling, M. (eds) Handboek jeugdzorg deel 2. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-313-7141-9_6

Download citation

 • DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-313-7141-9_6

 • Publisher Name: Bohn Stafleu van Loghum, Houten

 • Print ISBN: 978-90-313-4641-7

 • Online ISBN: 978-90-313-7141-9

 • eBook Packages: Dutch language eBook collection