Skip to main content

Protocollaire behandeling van patiënten met ongewenste gewoonten:

ZELFCONTROLEPROCEDURES

 • Chapter
Protocollaire behandelingen in de ambulante geestelijke gezondheidszorg I

Part of the book series: CCD-Reeks ((CCD))

 • 3073 Accesses

Abstract

De ongewenste gewoonten die hier worden besproken zijn in de DSM-IV (APA, 1994) ondergebracht onder 'stoornissen in de impulscontrole niet elders geclassi- ficeerd.’ Kenmerkend voor patiënten die hieraan lijden is dat zij een impuls of neiging, die op de een of andere manier schadelijk is voor zichzelf of anderen, niet kunnen weerstaan. Voor het betreffende gedrag plaatsvindt ervaren zij een hinderlijke spanning of onrust, die wordt opgeheven door het gedrag uit te voeren. Het gedrag zelf gaat gepaard met enige lustgevoelens (plezier, satisfactie, of opluchting), achteraf zijn er vaak schuldgevoelens en spijt.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Similar content being viewed by others

Literatuur

 • American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4e, herz. druk). Washington DC: APA.

  Google Scholar 

 • Azrin, N.H., & Nunn, R.G. (1973). Habit reversal: A method of eliminating nervous habits and tics. Behavior Research & Therapy, 11, 619–628.

  Article  CAS  Google Scholar 

 • Azrin, N.H., Nunn, R.G., & Frantz, S.E. (1980). Habit reversal versus negative practice of nail biting. Behavior Research & Therapy, 18, 281–285.

  Article  CAS  Google Scholar 

 • Ballinger, B. (1970). The prevalence of nail biting in normal and abnormal populations. British Journal of Psychiatry, 117, 445–446.

  Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

 • Hoogduin, C.A.L. (l980). De behandeling met behulp van zelfcontroleprocedures. In: K. van der Velden (red.), Directieve therapie, 2 (pp. 221–250). Deventer: Van Loghum Slaterus.

  Google Scholar 

 • Hoogduin, C.A.L., & Haan, E. de (1984). De behandeling van kinderen met tics. In: C.A.L. Hoogduin & E. de Haan (red.), Directieve therapie bij kinderen en adolescenten (pp. 218–235). Deventer: Van Loghum Slaterus.

  Google Scholar 

 • Hoogduin, C.A.L., Methorst, G.J., & Verdellen, C.W.J. (1997). Het zelfcontrolemodel als behandelparadigma voor kortdurende ambulante behandeling. In: G.J. Methorst, C.A.L. Hoogduin & K. van der Velden (red.), Richtlijnen bij kortdurende ambulante behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (pp. 43–60). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, Houten.

  Google Scholar 

 • Hoogduin, C.A.L., Minnen, A. van, & Keijsers, G.P.J. (1999). De behandeling van onychotillomanie. In: C.A.L. Hoogduin & C.P.F. van der Staak (red.), Behandelingsstrategieën bij ziekelijke impulsen (pp. 40–48). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, Houten.

  Google Scholar 

 • Keijsers, G.P.J., Minnen, A. van., Hoogduin, C.A.L., & Klaassen, B.N.W. (in voorbereiding). Brief treatment of trichotillomania: 3- and 24-months follow-up results and prediction of outcome.

  Google Scholar 

 • Korrelboom, C., & Kernkamp, B. (1993). Gedragstherapie. Muiderberg: Coutinho.

  Google Scholar 

 • Lerner, J., Franklin, M.E., Meadows, E.A., Hembree, E., & Foa, E.B. (1998). Effectiveness of a cognitive behavioral treatment program for trichotillomania. An uncontrolled evaluation. Behavior Therapy, 29, 157–171.

  Article  Google Scholar 

 • Mansueto, C.S., Townsley-Stemberger, R.M., Thomas, A.M., & Golomb, R.G. (1997). Tri chotillomania: A comprehensive behavioral model. Clinical Psychology Review, 17, 567–577.

  Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

 • Marlatt, G.A., & Gordon, J. (1985). Relapse prevention: Maintenance strategies in the treatment of addictive behaviors. New York: The Guilford Press.

  Google Scholar 

 • Minnen, A. van, Hoogduin, C.A.L., Keijsers, G.P.J., Hellenbrand, I., & Hendriks, G.-J. (2003). Treatment of trichotillomania with behavioral therapy or fluoxetine: A randomised, waiting-list controlled study. Archives of General Psychiatry, 60, 517–522.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Mouton, S.G., & Stanley, M.A. (1996). Habit reversal training for trichotillomania: A group approach. Cognitive Behavioral Practice, 3, 159–182.

  Article  Google Scholar 

 • Nelson, R.O. (1977). Assessment and therapeutic functions of self-monitoring. In: M. Hersen, R.M. Eisler, & P.M. Miller (eds.), Progress in behavior modification, 5 (pp. 263–308). New York: Academic Press.

  Google Scholar 

 • Orlemans, F.W.G., Eelen, P., & Hermans, D. (1995). Inleiding tot de gedragstherapie (5e druk). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, Houten.

  Google Scholar 

 • Peterson, A.L., Camprise, R.L., & Azrin, N.H. (l994). Behavioral and pharmacological treatments for tic and habit disorders: A review. Journal of Development and Behavioral Pediatrics, 15, 430–441.

  Google Scholar 

 • Rosenbaum, M.S., & Allyon, T. (1981). The habit reversal technique in treating trichotillomania. Behavior Therapy, 12, 473–481.

  Article  Google Scholar 

 • Sarles, R.M., & Heisler, A.B. (l991). Self-stimulating behaviors. In: R.A. Hoekelman, S.B. Friedman, N.M. Nelson, & H.M. Seidel (eds.), Primary pediatric care (2e druk; pp. 733–735). St. Louis: Mosby.

  Google Scholar 

 • Thoresen, C.E., & Mahoney, M.J. (1974). Behavioral self-control. New York: Holt Rinehart & Winston.

  Google Scholar 

Download references

Authors

Editor information

G. P. J. Keijsers A. van Minnen C. A. L. Hoogduin

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 2004 Bohn Stafleu Van Loghum, Houten

About this chapter

Cite this chapter

Hoogduin, C.A.L., Hagenaars, M.A., van Minnen, A., Keijsers, G.P.J. (2004). Protocollaire behandeling van patiënten met ongewenste gewoonten:. In: Keijsers, G.P.J., van Minnen, A., Hoogduin, C.A.L. (eds) Protocollaire behandelingen in de ambulante geestelijke gezondheidszorg I. CCD-Reeks. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-313-7117-4_9

Download citation

 • DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-313-7117-4_9

 • Publisher Name: Bohn Stafleu van Loghum, Houten

 • Print ISBN: 978-90-313-4249-5

 • Online ISBN: 978-90-313-7117-4

 • eBook Packages: Dutch language eBook collection

Publish with us

Policies and ethics