Advertisement

Cardiologie pp 177-181 | Cite as

20 Angina pectoris

  • M. L. Simoons
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Angina pectoris is een klinisch syndroom met borstklachten en/of pijn dan wel een drukkend gevoel in de kaken, schouders, rug of armen, die doorgaans optreden bij lichamelijke inspanning of emotionele stress, en verdwijnen met rust en/of door toediening van nitroglycerine. De klachten kunnen ook in de bovenbuik optreden. De benaming ‘angina pectoris’wordt doorgaans gereserveerd voor klachten die ontstaan als gevolg van ischemie van de hartspier, hoewel soortgelijke klachten kunnen ontstaan door afwijkingen van de slokdarm, longen of borstwand. De meest voorkomende oorzaak van ischemie van de hartspier is coronaire atherosclerose, maar ook bij een aortaklepstenose, cardiomyopathie, een abnormaal verloop van de coronaire arteriën of bij andere afwijkingen kan ischemie optreden. Coronaire sclerose is een langzaam progressief proces, met stabiele en instabiele periodes. Ischemie van de hartspier kan ontstaan bij vernauwingen van de lumendiameter van 50% of meer. Patiënten kunnen in de loop van hun leven periodes met angina pectoris doormaken, maar ook klachtenvrije periodes en plotseling optredende episoden met een acuut coronair syndroom, hartritmestoornissen of hartfalen. Het al of niet optreden van klachten is afhankelijk van de ontwikkeling van de coronaire sclerose en de ingestelde medicamenteuze, interventionele of chirurgische therapie.

Literatuur

  1. Deckers JW, Goedhart DM, Boersma E, Briggs A, Bertrand M, Ferrari R, et al. on behalf of the EUROPA investigators. Treatment benefit by perindopril in patients with stable coronary artery disease at different levels of risk. Eur Heart J. 2006;27:796–801.PubMedCrossRefGoogle Scholar
  2. Diamond GA, Forrester JS. Analysis of probability as an aid in the clinical diagnosis of coronary artery disease. N Engl J Med. 1979;300:1350–8.PubMedCrossRefGoogle Scholar
  3. Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO. Multidisciplinaire richtlijn voor cardiovasculair risicomanagement 2006.www.cbo.nl.
  4. Task Force on the Management of Stable Angina Pectoris of the European Society of Cardiology. Guidelines on the management of stable angina pectoris: executive summary. Eur Heart J. 2006;27:1341–81.Google Scholar
  5. Task Force on the Management of Stable Angina Pectoris of the European Society of Cardiology. Guidelines on the management of stable angina pectoris: 2006. Full text. www.escardio.org.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2008

Authors and Affiliations

  • M. L. Simoons
    • 1
  1. 1.Erasmus Medisch CentrumRotterdam

Personalised recommendations