Advertisement

Amenorroe

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

Aisha Moukhtar Ahmed (24 jaar) belt naar de praktijk. Je kent haar als een drukbezet persoon, want naast haar hbostudie werkt ze in de avonduren in een restaurant. ‘Ik word maar niet ongesteld,’ zegt ze, ‘nu al zes maanden niet. Ik ben al eerder daarvoor bij de dokter geweest en die zei dat ik maar een aantal maanden moest afwachten. Ik ben steeds zo ongerust dat ik toch zwanger ben, dus ik heb maar weer een testje gedaan. Gelukkig was er niets aan de hand.’

Je maakt voor haar een afspraak bij de huisarts.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2009

Authors and Affiliations

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

There are no affiliations available

Personalised recommendations