Advertisement

Pelvic inflammatory disease

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

U heeft Ineke Dalhoeven, 22 jaar, aan de telefoon. Een paar maanden geleden raakte u met haar aan de praat omdat ze twijfelde of ze de pil nog wel zou slikken. Ze had net haar relatie verbroken. Bovendien was ze van plan in een nieuwe relatie een condoom te gebruiken. Uiteindelijk leek het verstandig de pil toch nog even te blijven slikken. Nu belt ze op met pijn in de onderbuik. Die heeft ze sinds gisteren. Toen was het nog wel uit te houden, ze dacht dat het van de darmen kwam, maar nu wordt de pijn steeds heviger. Ze heeft ook een koortsig gevoel. Er is een beetje bloedverlies uit de vagina, ze heeft pas de pil een keer vergeten. U maakt dezelfde ochtend nog een afspraak bij de huisarts. U vraagt Ineke een potje urine mee te nemen en de temperatuur op te nemen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2009

Authors and Affiliations

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

There are no affiliations available

Personalised recommendations