Advertisement

Wat is er met me aan de hand?

  • H. E. van der Horst
  • J. Kragten

De goede verstaander begrijpt direct wat er aan de hand is bij de cartoon op pagina 16: hier lijden meerdere mensen aan de overgang.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2009

Authors and Affiliations

  • H. E. van der Horst
    • 1
  • J. Kragten
  1. 1.VU Medisch CentrumAmsterdam

Personalised recommendations