Advertisement

Seksuologie pp 23-43 | Cite as

2 De geschiedenis van de seksuologie: een kennismaking

 • Luk Gijs
 • Koos Slob
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

In de westerse wereld ontstond omstreeks 1900 een grote belangstelling voor seksualiteit en de wetenschappelijke bestudering daarvan (zie voor een overzicht: Bullough1)

Literatuur

 1. 1.
  Bullough VL. Science in the bedroom. The history of sex research. New York: Basic Books, 1994.Google Scholar
 2. 2.
  Masters WH, Johnson VE. Human sexual inadequacy. London: Churchill Livingstone, 1970 (Nederlandstalige versie: Sexuele stoornissen bij man en vrouw. Amsterdam: Paris/Manteau, 1971).Google Scholar
 3. 3.
  Kinsey AC, Pomeroy WB, Martin CE, Gebhard PH. Sexual behavior in the human female. Philadelphia: WB Saunders, 1953.Google Scholar
 4. 4.
  Kinsey AC, Pomeroy WB, Martin CE. Sexual behavior in the human male. Philadelphia: WB Saunders, 1948.Google Scholar
 5. 5.
  Kinsey AC, Pomeroy WB, Martin CE, Gebhard PH. Concepts of normality and abnormality in sexual behavior. In: Hoch TH, Zubin J, editors. Psychosexual development in health and disease. New York: Grune & Stratton, 1949:11–32.Google Scholar
 6. 6.
  Beach FA. Hormones and behavior. New York: Paul Hoeber, 1948.Google Scholar
 7. 7.
  Ford CS, Beach FA. Patterns of sexual behavior. New York: Harper & Row, Publishers and HoeberMedical Division, 1951.Google Scholar
 8. 8.
  Money J, Hampson JG, Hampson JL. An examination of some basic sexual concepts: The evidence of human hermaphroditism. Bull Johns Hopkins Hosp, 1955;97:301–19.PubMedGoogle Scholar
 9. 9.
  Money J, Ehrhardt AA. Man & women, boy & girl. Differentiation and dimorphism of gender identity from conception to maturity. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1972.Google Scholar
 10. 10.
  Masters WH, Johnson VE. Human sexual response. London: Churchill Livingstone, 1966.Google Scholar
 11. 11.
  Kaplan HS. The new sex therapy. Active treatment of sexual dysfunctions. London: Ballière Tindall, 1974.Google Scholar
 12. 12.
  Marmor J. Epilogue: Homosexuality and the issue of mental illness. In: Marmor J, editor. Homosexual behavior: A modern reappraisal. New York: Basic Books, 1980:391–401.Google Scholar
 13. 13.
  Tielman R. Homoseksualiteit in Nederland. Studie van een emancipatiebeweging. Amsterdam: Boom Meppel, 1982.Google Scholar
 14. 14.
  Gagnon JH, Simon W. Sexual conduct. The social sources of human sexuality. Chicago: Aldine Publishing Company, 1973.Google Scholar
 15. 15.
  Wilson EO. On human nature. Boston: Harvard University Press, 1978.Google Scholar
 16. 16.
  Bancroft J. Some conclusions and a few afterthoughts. In: Bancroft, J, editor. The role of theory in sex research. Bloomington: Indiana University Press, 2000:336–47.Google Scholar
 17. 17.
  Zucker KJ. From the editor’s desk: Receiving the torch in the era of sexology’s renaissance. Arch Sex Behav 2002;31:1–6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 18. 18.
  Zucker KJ, Cantor JM. The numbers game: The impact factor and all that jazz. Arch Sex Behav 2003; 32:3–5.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 19. 19.
  Premsela B. Het bestaansrecht van de sexuologie als specialisme. Ned Tijdschr Geneeskd 1938;82:3995–6.Google Scholar
 20. 20.
  Van Emde Boas C. Hoofdmomenten uit de Nederlandse medische seksuologie. In: Nijs P, Christiaans M et al., redactie. Hoofdmomenten in de Seksuologie. Leuvense Cahiers voor Seksuologie, 4. Antwerpen/Amsterdam: De Nederlandse Boekhandel, 1978: 73–89.Google Scholar
 21. 21.
  Szasz T. Sex by prescription. The startling truth about today’s sex therapy. New York: Anchor Press Doubleday, 1980.Google Scholar
 22. 22.
  Van Ussel J. Geschiedenis van het seksuele probleem. Meppel: Boom, 1968.Google Scholar
 23. 23.
  Sex in Nederland. Utrecht: Het Spectrum, 1969.Google Scholar
 24. 24.
  Van Ussel J. Intimiteit. Deventer: Van Loghum Slaterus, 1975.Google Scholar
 25. 25.
  Straver C, Portengen J. Seksualiteit: vrijheid en zorg. De geschiedenis van het NISSO. Utrecht: Nederlands Instituut voor Sociaal Sexuologisch Onderzoek, 1988.Google Scholar
 26. 26.
  Straver C. Jong zijn en contact zoeken. Problemen en processen rond toenaderingssituaties. Deventer: Van Loghum Slaterus, 1980.Google Scholar
 27. 27.
  Bakker F & Vanwesenbeeck I (redactie). Seksuele gezondheid in Nederland. Delft: Eburon, 2006.Google Scholar
 28. 28.
  Nabrink G. 100 jaar Neo Malthusiaanse Bond: Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming. Den Haag: NVSH, 1981.Google Scholar
 29. 29.
  Money J, Musaph H. Handbook of sexology New York: Excerpta Medica, 1977.Google Scholar
 30. 30.
  Everaerd W, Laan E, Both S, et al. Sexual motivation and desire. In: Everaerd W, et al., editors. Sexual appetite, desire and motivation: Energetics of the sexual system. Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 2001:95–110.Google Scholar
 31. 31.
  Gooren, L. The endocrinology of transsexualism: A review and commentary. Psychoendocr 1990;15:3–14.CrossRefGoogle Scholar
 32. 32.
  Frenken J, Gijs L, Van Beek, D. Seksuele delinquenten in Nederland. Incidentie, kenmerken en behandeling van plegers. MGv 1996;51:372–89.Google Scholar
 33. 33.
  Vroege J, Nicolai L, Van de Wiel H. Seksualiteitshulpverlening in Nederland. Delft: Eburon, 2001.Google Scholar
 34. 34.
  Hoïng M, Van Engen A, Ensink B, et al. Hulp aan slachtoffers van seksueel geweld: een inventarisatie en kwaliteitsevaluatie van de behandeling van slachtoffers van seksueel geweld in de GGZ en de vrouwenopvang in Nederland. Delft: Eburon, 2003.Google Scholar
 35. 35.
  Vroege, J., Lotgerink, H., van der Rhee, K., Tanis-Nauta, M., & Weijmar Schultz, W. (2007). Behandeling van seksuele problemen in de eerste lijn, de tweedelijns somatische gezondheidszorg of de tweedelijns GGZ. T Seksuol 31: 80–84.Google Scholar
 36. 36.
  Kruithof J, Van Ussel J. Jeugd voor de muur. Vlaamse studenten over hun seksuele problematiek. Antwerpen: SM Ontwikkeling, 1963.Google Scholar
 37. 37.
  Christiaens M. Het ‘Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen’ van de KU, Leuven. In: Hoofdmomenten in de seksuologie, Leuvense Cahiers voor Seksuologie, 4. Antwerpen: De Nederlandse Boekhandel, 1978:143–66.Google Scholar
 38. 38.
  Vansteenwegen A, Van Bussel J, redactie. Seksuologie vandaag. Leuven: Peeters Press, 2003.Google Scholar
 39. 39.
  Luyens M. Liever vrijen. Gids voor een betere seksuele relatie. Tielt: Lannoo, 1977.Google Scholar
 40. 40.
  Albee GW, editor. Exploring a controversy. Am Psych 2002;57:161–242.CrossRefGoogle Scholar
 41. 41.
  Jenkins P. Watching the research pendulum. In Bancroft J, editor. Sexual development in childhood. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 2003:3–19.Google Scholar
 42. 42.
  Frenken, J, Afkeer van seksualiteit. Sociaal seksuologisch onderzoek onder 600 gehuwden. Deventer: Van Loghum Slaterus, 1976.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • Luk Gijs
  • 1
 • Koos Slob
 1. 1.Instituut Familiale en Seksuologische WetenschappenKatholieke Universiteit LeuvenLeuven

Personalised recommendations