Advertisement

Seksuologie pp 233-249 | Cite as

10 De preventie van ongewenste zwangerschap: randvoorwaarden voor effectief anticonceptiegebruik

 • Rik van Lunsen
 • Cecile Wijsen
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Onder anticonceptie worden al die middelen en methoden verstaan waarmee bevruchting van een eicel of innesteling van een bevruchte eicel kan worden voorkomen. Het doel van anticonceptie is echter niet alleen het voorkomen van zwangerschap.

Literatuur

 1. 1.
  United Nations. International Conference on Population Development (ICPD), Caïro 5–13 September 1994, Final document. New York: UNFPA, 1994. www.unfpa.org/icpd.
 2. 2.
  Wijsen C, van Lee L, Koolstra H. Abortus in Nederland 2001–2005. RNG-studies nr.11. Eburon, Delft, 2005.Google Scholar
 3. 3.
  Jones EF, Forrest JD, Goldman N, et al. Teenage pregnancy in developed countries: Determinants and policy implications. Fam Plann Perspect 1985; 17:53–63.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. 4.
  Van Lunsen HW, FJM Roumen. Anticonceptie en ongewenste zwangerschap. In: Heineman MJ, Evers JLH, Massugur LFAG, Steegers EAP, redactie. Obstetrie en Gynaecologie. Maarssen, Elsevier gezondheidszorg, 2007: 269–304.Google Scholar
 5. 5.
  Rademakers J. De eerste kennismaking met anticonceptie. Delft: Eburon, Nisso-studies, 1990.Google Scholar
 6. 6.
  Ruytjens K. Abortus in België: 2000–2001. Een analyse van de gegevens. Leuven: cRZ-document, 2002.Google Scholar
 7. 7.
  Rademakers J. Abortus in Nederland 1993–2000; jaarverslag van de landelijke abortusregistratie. Heemstede: Stichting Samenwerkende Abortusklinieken Nederland, 2002.Google Scholar
 8. 8.
  Wijsen C, Rademakers J. Abortus in Nederland 2001–2002. Delft: Eburon, RNG-studies, nr. 5, 2003.Google Scholar
 9. 9.
  Van Enk A. Tienerzwangerschap en etniciteit. Tijdschr Verlosk 2000;25:176–80.Google Scholar
 10. 10.
  Van Lunsen HW. Oral contraceptives and mortality from venous thromboembolism. Lancet 1996; 348(9034):1095–6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. 11.
  Van Lunsen RHW, Van Dalen L. Teenage pregnancy in the Netherlands, low rates, increases and decreases explained. In: Baker P, Guthrie K, Hutchinson C, et al. editors. Teenage Pregnancy and Reproductive Health. RCOG Press 2007.Google Scholar
 12. 12.
  Lee L van, Wijsen C. Landelijke abortusregistratie 2006. Utrecht: Rutgers Nisso Groep, 2007.Google Scholar
 13. 13.
  Visser MRM, Janssen AJGM, Enschedé M. Evaluatie Wet afbreking zwangerschap. ZonMw, 2005.Google Scholar
 14. 14.
  David HP, Rademakers J. Lessons from the Dutch abortion experience. Stud Fam Plann 1996;27:341 3.Google Scholar
 15. 15.
  Silva M. The effectiveness of school-based sex education programs in the promotion of abstinent behavior: A meta-analysis. Health Educ Res 2002;17: 471–81.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 16. 16.
  Oddens BJ, Arnolds HT, Maris MG, et al. The dynamics of oral contraceptive use in the Netherlands 1990–1993. Adv Contracept 1994;10:167–74.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 17. 17.
  Rademakers J. Anticonceptie en interactie: de preventie van ongewenste zwangerschap door jongeren in Nederland. Leiden: IDC BV, 1991.Google Scholar
 18. 18.
  Vennix P, Curfs P, Ketting E. Condoomschroom; jongens over seksualiteit, anticonceptie en soa-preventie. Delft: Eburon, Nisso-studies, 1993.Google Scholar
 19. 19.
  Van der Doef S. Why is sex education necessary? In: Van Lunsen HW, Unzeitig V, Creatsas G, editors. Contraceptive choices and realities. New York: Parthenon, 1999:53–6.Google Scholar
 20. 20.
  Van Lunsen HW, Arnolds HT, Van Maris MG. Choices and changes in contraceptive behaviour; the role of information sources. Patient Educ Couns 1994;23: 197–202.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 21. 21.
  Leest L van, Picavet C. Wijsen, C. De anticonceptiekeuze: determinanten en gevolgen. Utrecht: Rutgers Nisso Groep, in voorbereiding.Google Scholar
 22. 22.
  Oddens BJ. Determinants of contraceptive use: National population-based studies in various West European countries. Delft: Eburon, 1996.Google Scholar
 23. 23.
  Luijkx JB, Rademakers J, Straver CJ, et al. Uitgangspunten voor onderzoek naar determinanten van condoomgebruik bij heteroseksuelen. Ned Tijdschr Psychol 1991;46:309–21.Google Scholar
 24. 24.
  Mouthaan I, De Neef M. Een Marokkaanse vrouw regelt dat zelf. Delft: Eburon, Nisso-studies, 1992.Google Scholar
 25. 25.
  Graaf H de, Meijer S, Poelman J, Vanwesenbeeck I. Seks onder je 25e. Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2005. RNG-studies nr.7. Delft: Eburon, 2005.Google Scholar
 26. 26.
  Berlo W van, Wijsen C. Vanwesenbeeck I. Gebrek aan regie. Een kwalitatief onderzoek naar de achtergronden van tienerzwangerschappen. Utrecht: Rutgers Nisso Groep, 2005.Google Scholar
 27. 27.
  Ingelhammer I, Moller B, Svanberg B, et al. The use of contraceptive methods among women seeking legal abortion. Contraception 1994;50:142–52.Google Scholar
 28. 28.
  Ketting E, Visser AP. Contraception in the Netherlands: The low abortion rate explained. Pat Educ Couns 1994;23:161–71.CrossRefGoogle Scholar
 29. 29.
  Lamur H, Makhan B, Morsink M, et al. Caraïbische vrouwen en anticonceptie. Delft Eburon, Nisso-studies, 1991.Google Scholar
 30. 30.
  Wijsen C, Lee L van. Kind van twee werelden. Een kwalitatief onderzoek naar de achtergronden van zwangerschappen bij allochtone tieners. Utrecht: Rutgers Nisso Groep, 2006.Google Scholar
 31. 31.
  Van Lunsen RHW, Gianotten WL. Anticonceptie. In: Gianotten WL, Meihuizen-de Regt MJ, van Son-Schoones N, redactie. Seksualiteit bij ziekte en lichamelijke beperking. Assen: Van Gorcum, 2008: 523–39.Google Scholar
 32. 32.
  Wijsen C, Zaagsma M. Zwangerschap, anticonceptie en abortus. In: Bakker F, Vanwesenbeeck I. Seksuele gezondheid in Nederland 2006. Delft: Eburon, 2006.Google Scholar
 33. 33.
  Nabrink G. Seksuele hervorming in Nederland; achtergronden en geschiedenis van de NMB en de NVSH van 1881–1971. Nijmegen: SUN, 1978.Google Scholar
 34. 34.
  Moors JPC. Gezinsregeling; een onderzoek in een huisartsenpraktijk naar gedrag en houding tegenover de gezinsregeling. Nijmegen: Dekker en Van de Vegt, 1970.Google Scholar
 35. 35.
  Van Lunsen RHW, Laan ETM, van Dalen L. Contraception and sexuality. In: Milsom I, editor. Contraception and Family Planning. Elsevier, 2006,5–19.Google Scholar
 36. 36.
  Arnolds HT, Van Lunsen HW, Louwen F. Het gebruik van anticonceptiemiddelen in Nederland. Oss: GfK Nederland BV, Organon Nederland BV, 1997.Google Scholar
 37. 37.
  Oddens BJ. Women’s satisfaction with birth control: a population survey of physical and psychological effects of oral contraceptives, intrauterine devices, condoms, natural family planning and sterilization among 1466 women. Contraception, 1999;59:277–286.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 38. 38.
  Janssen CJ, Van Lunsen HW. Profile and opinions of the female Persona user in The Netherlands. Eur J Contracept Reprod Health Care 2005;5:141–6.CrossRefGoogle Scholar
 39. 39.
  Burkham RT. Compliance and other issues in contraception. Int J Fertil 1999; 44:234–40.Google Scholar
 40. 40.
  Oddens BJ. Determinants of contraceptive use among women of reproductive age in Great Britain and Germany II, psychological factors. J Biosoc Sci 1997;29:437–470.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 41. 41.
  Browne J, Minichiello V. The condom: why more people don’t put it on. Social Health Illness 1994;16: 239–51.CrossRefGoogle Scholar
 42. 42.
  Graham CA, Ramos R, Bancroft J, et al. The effects of steroidal contraceptives on the well-being and sexuality of women: a double blind, placebo-controlled, two centre study of combined and progestogen-only methods. Contraception 1995;52:363–9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 43. 43.
  Speroff L, Glass RH, Kase NG. Clinical Gynaecologic Endocrinology and Infertility, 6th edition. Philadelphia, Lippincott: Williams & Williams, 1999.Google Scholar
 44. 44.
  Bancroft J. Influence of contraceptive methods on sexual function. Eur J Contracept Reprod Health Care 2000;5(S1):34.Google Scholar
 45. 45.
  Panzer C, Wise S, Fantini G, et al. Impact of Oral Contraceptives on Sex Hormone-Binding Globulin and Androgen Levels: A Retrospective Study in Women with Sexual Dysfunction. J Sex Med 2006;3: 104–113.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 46. 46.
  Graham C, Bancroft J, Doll H, et al. Does oral contraceptive-induced reduction in free testosterone adversely affect the sexuality or mood of women? Psychoneuroendocrinology 2007;32:246–255.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 47. 47.
  Kocken P, Weber S, Bekkema N, et al. Een inventarisatie seksuele gezondheidsbevordering voor de jeugd van 10 tot 21 jaar. TNO Preventie en Zorg, 2007.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • Rik van Lunsen
 • Cecile Wijsen
  • 1
 1. 1.manager onderzoek en kennistransfer, Rutgers Nisso Groep (RNG), Kenniscentrum Seksualiteit, UtrechtUtrecht

Personalised recommendations