Advertisement

2 Delirium, dementie en andere cognitieve stoornissen

 • P. Eikelenboom
 • W.A. van Gool
 • B.A. Schmand
 • R.C. van der Mast

Samenvatting

Vergeetachtigheid is vaak de belangrijkste klacht van patiënten met een cognitieve stoornis.

Supplementary material

Literatuur

 1. Bäckman, L., Jones, S., Berger, A.K., Laukka, E.J., & Small B.J. (2005). Cognitive impairment in preclinical Alzheimer’s disease: A meta-analysis. Neuropsychologica, 19, 520-531.Google Scholar
 2. Bakker, A., Matser, D., & Eikelenboom, P. (1998). Diagnostiek van de ziekte van Huntington bij een onduidelijke familieanamnese. Tijdschrift voor Psychiatrie, 40, 577-582.Google Scholar
 3. Bhasin, M., Rowan, E., Edwards, K., & McKeith, I. (2007). Cholinesterase inhibitors in dementia with Lewy bodies: A comparative analysis. International Journal of Geriatric Psychiatry, 22, 890-895.Google Scholar
 4. Brouwer, K., & Luyendijk, D. (2006) . Dementie. In H.J. Luyendijk & A.J.B. Verkaaik (red.), Handboek sociale geriatrie (pp. 105-124). Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 5. Clarfield, A.M. (2003). The decreasing prevalence of reversible dementia. Archives of Internal Medicine, 163, 2219-2229.Google Scholar
 6. Droes, R.M., Tilburg, W. van, Jonker, C., Scheltens, P., & Slaets, J.P.J. (1999). Klinisch beleid bij dementie. In R.C. van der Mast & J.P.J. Slaets (red.), Behandelingsstrategieën bij organisch psychiatrische stoornissen (pp. 19-43). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 7. Duijn, C.M. van (2001). Epidemiologie. In C. Jonker, F.R.J. Verhey & J.P.J. Slaets (red.), Alzheimer en andere vormen van dementie (pp. 9-18). Houten/Diegem: Bohn, Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 8. Goldberg, E. (2007). De wijsheid paradox. Amsterdam: Wereldbibliotheek.Google Scholar
 9. Goldman, J.S., Adamson, J., Karydas, A., e.a. (2007). New genes, new dilemma: FTLD genetics and its implication for families. American Journal of Alzheimer’s Disease and Other Dementias, 22, 507-515.Google Scholar
 10. Gool, W.A. van (2006). Aanvullend diagnostiek bij vergeetachtigheid. In: Biemond cursus: cognitieve stoornissen (pp. 5-12). Nederlandse Vereniging voor Neurologie.Google Scholar
 11. Hampel, H., Teipei, S.J., Fuchsberger, T., e.a. (2004). Value of CSF β-amyloid 1-42 and TAU as predictors of Alzheimer’s disease in patients with mild cognitive impairment. Molecular Psychiatry, 9, 705-710.Google Scholar
 12. Hardy, J., & Selkoe, D.J. (2002). The amyloid hypothesis of Alzheimer’s disease: Progress and problems on the road of therapeutics. Science, 297, 353-356.Google Scholar
 13. Hijdra, A. (2006). Klinische diagnostiek bij vergeetachtigheid. In: Biemond cursus: cognitieve stoornissen (pp. 5-12). Nederlandse Vereniging voor Neurologie.Google Scholar
 14. Hijdra, A. (2007). Langzamer lopen en denken. In P.D. Meesters & W.A. van Gool (red.), Neuropsychiatrie in de praktijk (pp. 139-148). Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.Google Scholar
 15. Inouye, S.K. (1999). Predisposing and precipitating factors for delirium in hospitalized older patients. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 10, 393-400.Google Scholar
 16. Inouye, S.K. (2006). Delirium in older persons. New England Journal of Medicine, 354, 1157-1165.Google Scholar
 17. Inouye, S.K., Viscoli, C.M., Horwitz, R.I., e.a. (1993). A predictive model for delirium in hospitalized elderly medical patients based on admission characteristics. Annals of Internal Medicine, 119, 474-481.Google Scholar
 18. Jonker, C., Geerlings, M.I., & Schmand, B. (2000). Are memory complaints predictive for dementia: A review of clinical and population-based studies. International Journal of Geriatric Psychiatry, 15, 983-991.Google Scholar
 19. Kalisvaart, C.J. (2005). Primary prevention of delirium in the elderly. Academisch proefschrift, Universiteit van Amsterdam.Google Scholar
 20. Kemppainen, N.M., Aalto, S., Wilson, I.A., e.a. (2007). PET amyloid ligand (11C)PIB uptake is increased in mild cognitive impairment. Neurology, 68, 1603-1606.Google Scholar
 21. Kerssens, C.J., Pijnenburg, Y.A.L., Schouws, S., Eikelenboom, P., & Tilburg, W. van (2006). Laat-ontstane schizofrenie: een dementia non-praecox? Tijdschrift voor Psychiatrie, 48, 717-727.Google Scholar
 22. Kok, R.M., & Verhey, F.R.J (2002): http://www.hulpgids.nl/tests/test-dementie.htm.Google Scholar
 23. Lemstra, A.W., Eikelenboom, P., & Gool, W.A. van (2003). Het cholinerge deficiëntiesyndroom als indicatie voor cholinesteraseremmers. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 147, 2201-2203.Google Scholar
 24. Lemstra, E., Rozemuller, A., Gool, P. van, & Eikelenboom, P. (2004). In J.E. Hovens, A.J.M. Loonen & L. Timmermans (red.), Handboek neurobiologische psychiatrie (pp. 159-180). Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 25. Mast, R. van der (2004). Delirium. In J.E. Hovens, A.J.M. Loonen & L. Timmermans (red.), Handboek neurobiologische psychiatrie (pp. 181-201). Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 26. McKeith, I., Mintzer, J., Aarsland, D., e.a. (2004). International Psychogeriatric Association Expert Meeting on DLB Dementia with Lewy bodies. Lancet Neurology, 3, 19-28.Google Scholar
 27. Naarding, P., Kremer, H.P.H, & Zitman, F.G. (2001). Huntington’s disease: A review of the literature on prevalence and treatment of the neuropsychiatric phenomena. European Psychiatry, 16, 439-445.Google Scholar
 28. Neary D., Snowden, J., & Mann, D. (2005). Frontotemporal dementis. Lancet Neurology, 4, 771-780.Google Scholar
 29. Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (2005). Richtlijn diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie. Alphen a/d Rijn: van Zuiden Communications.Google Scholar
 30. Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (2004). Richtlijn delirium. Amsterdam: Boom.Google Scholar
 31. Pijnenburg, Y.A.L. (2007). Frontotemporal dementia: Towards an early diagnosis. Academisch proefschrift, Vrije Unversiteit Amsterdam.Google Scholar
 32. Quinette, P., Guillery-Girard, B., Dayan, J., e.a. (2006). What does transient global amnesia really mean? Review of the literature and through study of 142 cases. Brain, 129, 1640-1658.Google Scholar
 33. Schieveld, J.N.M. (2008). On pediatric delirium in critical illness. Academisch proefschrift, Universiteit van Maastricht.Google Scholar
 34. Sechi, G., & Serra, A. (2007). Wernicke’s encephalopathy: New clinical settings and recent advances in diagnosis and management. Lancet Neurology, 6, 442-455.Google Scholar
 35. Sno, H.N. (1999). Intoxicatiedelirium: maligne neuroleptisch syndroom, serotoninesyndroom en centraal cholinerg syndroom. In R.C. van der Mast & J.P.J. Slaets (red.), Behandelingsstrategieën bij organisch psychiatrische stoornissen (pp. 83-96). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 36. Swieten J.C. van (2001). Frontotemporale dementie. In C. Jonker, F.R.J. Verhey & J.P.J. Slaets (red.), Alzheimer en andere vormen van dementie (pp. 150-164). Houten/Diegem: Bohn, Stafleu Van LoghumGoogle Scholar
 37. Teunisse, S., & Scherder, E. (2007). Cognitie. In A.M. Pot, Y. Kuin & M. Vink (red.), Handboek ouderenpsychologie (pp. 111-132). Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 38. Theunisse, R.J. (2002). Het syndroom van Charles Bonnet. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 146, 49-52.Google Scholar
 39. Vleugel, E.E., Chong, Y.K., & Mast, R.C. van der (2006). De diagnostiek van frontotemporale dementie, een kameleon in de psychiatrie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 48, 705-715.Google Scholar
 40. Vos, R.A.I. de (2003). Neuropathologie van de bewegingsstoornissen. In E.Ch. Wolters & T. van Laar (red.), Bewegingsstoornissen (pp. 79-104). Amsterdam: VU Uitgeverij.Google Scholar
 41. Vugt, M.E. (2004). Behavioural problems in dementia: Caregiver issues. Academisch proefschrift, Universiteit Maastricht.Google Scholar
 42. Walker, F.O. (2007). Huntington disease. Lancet, 369, 218-228.Google Scholar
 43. Walstra, G.J.M. (2000). Epilepsie als oorzaak van een reversibele geheugenstoornis op oudere leeftijd. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 144, 564-566.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

 • P. Eikelenboom
 • W.A. van Gool
 • B.A. Schmand
 • R.C. van der Mast

There are no affiliations available

Personalised recommendations