Advertisement

8 Technieken in schematherapie

 • M.F. van Vreeswijk
 • J. Broersen
 • J. Giesen-Bloo
 • S. Haeyen
Chapter

Samenvatting

Vanuit verschillende theoretische kaders worden behandelingen aangeboden aan patiënten met persoonlijkheidsproblematiek. Daarbij is schematherapie in opmars, hetgeen verder gestimuleerd is door de gunstige uitkomsten van een effectiviteitsstudie naar schematherapie bij patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis (Giesen-Bloo et al., 2006).

Literatuur

 1. Arntz, A., & Bögels, S. (2000). Schemagerichte cognitieve therapie voor persoonlijkheidsstoornissen. Praktijkreeks Gedragstherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 2. Bateman, A.W., & Fonagy, P. (2005). Psychotherapy for borderline personality disorder. Mentalisation Based treatment. New York: Oxford University Press.Google Scholar
 3. Beck, A.T., Freeman, A., & Davis, D.D. (2004). Cognitive Therapy of Personality Disorders (second edition). New York/London: The Guilford Press.Google Scholar
 4. Bennett-Goleman, T. (2001). Emotional Alchemy. How Your Mind Can Heal Your Heart. London/ Sydney/Auckland/Johannesburg: Rider.Google Scholar
 5. Genderen, H. van, & Arntz, A. (2005). Schemagerichte cognitieve therapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.Google Scholar
 6. Giesen-Bloo, J., Dyck, R. van, Spinhoven, Ph., Tilburg, W. van, Dirksen, C., Asselt, T. van, Kremers, I., Nadort, M., & Arntz, A. (2006). Outpatient Psychotherapy for Borderline Personality Disorder. Randomized trial of Schema-Focused Therapy vs Transference-Focused Psychotherapy. Archives of General Psychiatry, 63, 649–658.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. Haeyen, S. (2005). Verslag paneldiscussie creatief therapeuten richtlijn persoonlijkheidsstoornissen.Google Scholar
 8. Haeyen, S. (2006). Imaginatie in schemagerichte beeldende therapie. Tijdschrift voor creatieve therapie, 3–10.Google Scholar
 9. Haeyen, S. (2007). Niet uitleven maar beleven, beeldende therapie bij persoonlijkheidsproblematiek . Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRefGoogle Scholar
 10. Jong, N. de (2003). Ben ik in beeld? De muziektherapeutische behandeling van de narcistische persoonlijkheidsstoornis, volgens de schemagerichte therapie. Afstudeerscriptie Muziektherapie. Enschede: Conservatorium Saxion Hogeschool.Google Scholar
 11. Nauth, L., & Teeuwen, H. (2005). Trap niet in je eigen valkuil. Zelfhulpboek voor inzicht en verandering. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 12. Padesky, C. A. (1995). Schemaveranderingsprocessen in cognitieve therapie. Psychotherapie, 4, 395–423.Google Scholar
 13. Schurink, G. (2006). Mindfulness: integratie in de cognitieve gedragstherapie. Gedragstherapie, 39, 281–292.Google Scholar
 14. Sharp, I.R., Gregg, R., Henriques, G.R., Chapman, J.E., Jeglic, E.L., Brown, G.K., & Beck, A.T. (2005). Strategies used in the treatment of borderline personality disorder: A survey of practicing psychologists. Journal of Contemporary Psychotherapy, 35, 359–368.CrossRefGoogle Scholar
 15. Smeijsters, H. (2007). Emotion focused vaktherapieën. Lezing Studiedag GNOON vaktherapie, GGNet Apeldoorn.Google Scholar
 16. Thunnissen, M.M., & Muste, E.H. (2002). Schematherapie in de klinisch-psychotherapeutische behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Tijdschrift voor Psychotherapie, 28, 385–401.CrossRefGoogle Scholar
 17. Young, J.E., & Klosko, J.S. (1999). Leven in je Leven. Leer de valkuilen in je leven herkennen. Harcourt Assessment.Google Scholar
 18. Young, J.E., Klosko, J.S., & Weishaar, M.E. (2003). Schema therapy: a practitioners guide. New York/London: The Guilford Press.Google Scholar
 19. Vreeswijk, M.F. van & Broersen, J. (2006). Schemagerichte therapie in groepen. Handleiding voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 20. Vreeswijk, M.F. van, Broersen, J., & Schurink, G. (in voorbereiding). Schema en modi aandachtgerichte training. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

 • M.F. van Vreeswijk
 • J. Broersen
 • J. Giesen-Bloo
 • S. Haeyen

There are no affiliations available

Personalised recommendations