Advertisement

5 Gebruik van experiëntiële technieken voor diagnostiek

  • A. Weertman

Samenvatting

Het gebruik van experiëntiële technieken is een belangrijk aspect van schematherapie en daarmee onderscheidt deze therapie zich duidelijk van traditionele cognitieve gedragstherapie. De rationale achter het gebruik van experiëntiële technieken is het idee dat schema’s zich vormen in de vroege jeugd, veelal in een periode waarin het kind nog niet goed in staat is om ervaringen volledig te verbaliseren (zie Beck, Freeman & Davis, 2004, p. 89, en Arntz & Weertman, 1999).

Literatuur

  1. Arntz, A., & Weertman, A. (1999). Treatment of childhood memories: theory and practice. Behaviour Research and Therapy, 37, 715–740.PubMedCrossRefGoogle Scholar
  2. Beck, A.T., Freeman, A., & Davis, D.D. (2004). Cognitive therapy of personality disorders (second edition). New York: The Guilford Press.Google Scholar
  3. Genderen, H. van & Arntz, A. (2005). Schemagerichte cognitieve therapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.Google Scholar
  4. Haeyen, S. (2006). Imaginatie in beeldende therapie: een schema-gerichte benadering. Tijdschrift voor vaktherapie, 1, 3–9.Google Scholar
  5. Young, J.E., Klosko, J.S., & Weishaar, M.E. (2005). Schemagerichte therapie: Handboek voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • A. Weertman

There are no affiliations available

Personalised recommendations