Advertisement

29 Voorlichting over schematherapie

 • M.F. van Vreeswijk
 • M. Nadort
 • J. Broersen

Samenvatting

De belangstelling voor schematherapie (ST) groeit. De afgelopen jaren zijn zowel op nationaal als op internationaal niveau verschillende boeken over schematherapie verschenen voor therapeuten. Deze boeken hebben al dan niet de behandeling van een specifieke patiëntenpopulatie of manier van werken zoals individuele versus groepstherapie als thema (zie in het Nederlandse taalgebied Young & Pijnaker, 1999; Schacht & Peeters, 2000; Arntz & Bögels, 2000; Young, Klosko & Weishaar, 2005; Van Genderen & Arntz, 2005; Van Vreeswijk & Broersen, 2006).

Literatuur

 1. Arntz, A., & Bögels, S. (2000). Schemagerichte cognitieve therapie voor persoonlijkheidsstoornissen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 2. Broersen, J., & Vreeswijk, M.F. van (2006). Schemagerichte therapie in groepen (Werkboek). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 3. Genderen, H. van, & Arntz, A. (2005). Schemagerichte cognitieve therapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis. Amsterdam: Nieuwezijds.Google Scholar
 4. Giesen-Bloo, J., Dyck, R. van, Spinhoven, Ph., Tilburg, W. van, Dirksen, C., Asselt, T. van, Kremers, I., Nadort, M., & Arntz, A. (2006). Outpatient Psychotherapy for Borderline Personality Disorder, Randomized Trial of Schema-Focused Therapy vs Transference Focused Psychotherapy. Archives of General Psychiatry, 63, 649–658.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. Nadort, M. (2005). Schematherapie voor de borderline persoonlijkheidsstoornis. Therapietechnieken. dvd-box.Google Scholar
 6. Nauth, L., & Teeuwen, H. (2005). Trap niet in je eigen valkuil: zelfhulpboek voor inzicht en verandering. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 7. Schacht, R., & Peters, R. (2000). Schemagerichte therapie voor moeilijke mensen; een nieuwe uitdaging voor de cognitieve gedragstherapie. Leuven: Garant.Google Scholar
 8. Vreeswijk, M.F. van, & Broersen, J. (2006). Schemagerichte therapie in groepen. Cognitieve groepspsychotherapie bij persoonlijkheidsproblematiek. Handleiding voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 9. Young, J.E., & (Nederlandse vertaling) Pijnaker, H. (1999). Cognitieve therapie voor persoonlijkheidsstoornissen. Een schemagerichte benadering. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRefGoogle Scholar
 10. Young, J.E., Klosko, J.S., & Weishaar, M.E. (2005). Schemagerichte therapie, handboek voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRefGoogle Scholar
 11. Young, J.E., & Klosko, J.S. (1999). Leven in je leven. Leer de valkuilen in je leven herkennen. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

 • M.F. van Vreeswijk
 • M. Nadort
 • J. Broersen

There are no affiliations available

Personalised recommendations