Advertisement

26 Implementatie van schematherapie in ggz-instellingen

 • M. Nadort

Samenvatting

In dit hoofdstuk wordt allereerst kort beschreven wat implementatie inhoudt. Dan volgt een overzicht van de huidige stand van zaken wat betreft de implementatie van schematherapie (ST) in de reguliere geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Een onderzoek naar implementatie van ST wordt uitgebreid beschreven: de implementatie van ST voor de borderline persoonlijkheidsstoornis binnen de reguliere ggz.

Literatuur

 1. Arntz, A., Dirksen, C., & Bleecke, J. (2005). Promoting and interfering factors related to implementation of schema focused therapy for borderline personality disorder in Dutch mental health care institutes. Eindrapportage college voor Zorgverzekeraars.Google Scholar
 2. Bamelis, L., Bernstein, D., Widdershoven, G., Spinhoven, Ph., Evers, S., Severens, H., Speckens, A., Roefs, A., Abma, T., & Arntz, A. (2006-2010). Psychological treatment of personality disorders: A multicentered randomized controlled trial on the (cost-)effectiveness of Schema-Focused Therapy. Promotietraject Universiteit Maastricht.Google Scholar
 3. Bernstein, D.P., Arntz, A., & Vos, M.E. de (2007). Schemagerichte therapie in de forensische setting, theoretisch model en voorstellen voor best clinical practice. Tijdschrift voor Psychotherapie, 33, 120–133.CrossRefGoogle Scholar
 4. Daenen, E.W.P.M., & Reekum, A.C. van (2006). Ambulante langerdurende psychotherapie bij patiënten met een persoonlijkheidsstoornis. Tijdschrift voor Psychotherapie, 32, 20–32.CrossRefGoogle Scholar
 5. Daenen, E.W.P.M., Reekum, A.C. van, Knapen, P.M.F.J.J., & Verheul, R. (2005). Langerdurende ambulante psychotherapie is effectief. Een kritisch literatuuroverzicht per stoornis. Tijdschrift voor Psychiatrie 47, 603–612.Google Scholar
 6. Genderen, H. van, & Arntz, A. (2005). Schemagerichte cognitieve therapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis. Amsterdam, Uitgeverij Nieuwezijds.Google Scholar
 7. Giesen-Bloo, J., Dyck, R. van, Spinhoven, Ph., Tilburg, W. van, Dirksen, C., Asselt, T. van, Kremers, I., Nadort, M., & Arntz, A. (2006). Outpatient Psychotherapy for Borderline Personality Disorder, Randomized Trial of Schema-Focused Therapy vs Transference Focused Psychotherapy. Archives of General Psychiatry, 63, 649–658.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. Grol, R., & Wensing, M. (2006). Implementatie: effectieve verbetering van de patiëntenzorg. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.Google Scholar
 9. Hulscher, M., Wensing, M., Grol, R. (2000). Effectieve implementatie: Theorieën en strategieën. Den Haag: ZON.Google Scholar
 10. Nadort, M. (2005). Schematherapie voor de borderline persoonlijkheidsstoornis. Therapietechnieken. dvd-box.Google Scholar
 11. Nadort, M., & Giesen-Bloo, J. (2005). Pilot implementation study of SFT for borderline patients. Eindrapportage college voor Zorgverzekeraars.Google Scholar
 12. Nadort, M., Dyck, R. van, Smit, J. H., Arntz, A., Spinhoven, Ph., Wensing, M., Giesen-Bloo, J., & Asselt, T. van (2005). Implementation of out-patient schema-focused therapy for borderline personality disorder in three settings: general psychiatry, forensic psychiatry and addiction treatment. Subsidieaanvraag voor het programma Doelmatigheid/deelprogramma Implementatie van ZonMw, aanvraagnummer 4197, 2005.Google Scholar
 13. Nadort, M., Dyck, R. van, Smit, J. H., Arntz, A., Spinhoven, Ph., Wensing, M., Giesen-Bloo, J., & Asselt, T., van (2006). Implementation of out-patient schema-focused therapy for borderline personality disorder in general psychiatry. Subsidieaanvraag voor het programma Doelmatigheid/deelprogramma Implementatie van ZonMw, aanvraagnummer 945-16-313, 2006.Google Scholar
 14. Nadort, M., Dyck, R. van, Smit, J.H., Arntz, A., Spinhoven, Ph., Wensing,M., Giesen-Bloo, J., & Asselt, T. van (ongoing study). Implementation of out-patient schema-focused therapy for borderline personality disorder in general psychiatry.Google Scholar
 15. Nadort, M. (2007). Implementation of out-patient schema-focused therapy for borderline personality disorder in general psychiatry. Conference presentation on the V World Congress of Behavioural & Cognitive Therapies (WCBCT), Barcelona.Google Scholar
 16. Nadort, M. (2008). Implementation of out-patient schema-focused therapy for borderline personality disorder in general psychiatry. Conference presentation on the European Congress of Behavioural & Cognitive Therapies (ECBCT), Helsinki.Google Scholar
 17. Vreeswijk, M.F. van, & Broersen, J. (2006). Schemagerichte therapie in groepen. Cognitieve groepspsychotherapie bij persoonlijkheidsproblematiek. Handleiding voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 18. Young, J.E., Arntz, A., & Giesen-Bloo, J. (2005). Young Therapy Adherence and Competence Scale, aangepaste versie.Google Scholar
 19. Young, J.E., & Klosko, J.S. (1999). Leven in je leven. Leer de valkuilen in je leven kennen. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 20. Young, J.E., Klosko, J.S., & Weishaar, M.E. (2005). Schemagerichte therapie: Handboek voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

 • M. Nadort

There are no affiliations available

Personalised recommendations