Advertisement

24 Validatie schemavragenlijst

 • M.M. Rijkeboer

Samenvatting

De schematherapie van Jeffrey Young is relatief recent en zijn model is nog volop in ontwikkeling. In de loop van de tijd hebben diverse aanpassingen plaatsgevonden, een fenomeen dat wel vaker wordt waargenomen bij nieuwe vormen van therapie. Lag het accent in zijn model aanvankelijk op de disfunctionele schema’s, gaandeweg is de rol van schemamodi prominenter geworden.

Literatuur

 1. Boo, G.M. de (2007). Maladaptive cognitive schemas originate in childhood, but unlike in adults they do not all indicate psychological malfunctioning. Paper presented at the World Congress of Behavioural & Cognitive Therapies, Barcelona, July 12-14, 2007.Google Scholar
 2. Boo, G.M. de, Rijkeboer, M.M., & Arntz, A. (in voorbereiding). Reliability and validity of the schema questionnaire for children.Google Scholar
 3. Boo, G.M. de, & Rijkeboer, M.M. (2004). Schema-Vragenlijst voor kinderen. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Departement Klinische Psychologie.Google Scholar
 4. Brandon, R.A. (2000). Early recollections as a trigger technique for identifying early maladaptive schemas. Dissertation Abstracts International, 61 (03), 1626B.Google Scholar
 5. Cecero, J.J., & Young, J.E. (2001). Case of Silvia: A schema-focused approach. Journal of Psychotherapy Integration, 11, 217–229.CrossRefGoogle Scholar
 6. Duijsens, I.J., & Spinhoven, Ph. (2000). TCI. Handleiding van de Nederlandse temperament- en karaktervragenlijst. Leiderdorp: Datec.Google Scholar
 7. Hoekstra, H.A., Ormel, J., & Fruyt, F. de (1996). NEO PI-R – NEO FFI, big five persoonlijkheidsvragenlijsten. Handleiding. Lisse: Swets Test Services.Google Scholar
 8. Jacquin, K.M. (1998). The effects of maladaptive schemata on information processing. Dissertation Abstracts International, 59 (01), 435B.Google Scholar
 9. Lee, C.W., Taylor, G., & Dunn, J. (1999). Factor structure of the Schema-Questionnaire in a large clinical sample. Cognitive Therapy and Research, 23, 441–451.CrossRefGoogle Scholar
 10. Muris, P. (2006). Maladaptive schemas in non-clinical adolescents: relations to perceived parental rearing behaviours, big five personality factors, and psychopathological symptoms. Clinical Psychology and Psychotherapy, 13, 405–413.CrossRefGoogle Scholar
 11. Nunnally, J.C., & Bernstein, I.H. (1994). Psychometric theory (third edition). New York: McGraw-Hill.Google Scholar
 12. Pinto-Gouveia, J., Castilho, P., Galhardo, A., & Cunha, M. (2006). Early maladaptive schemas and social phobia. Cognitive Therapy and Research, 30, 571–584.CrossRefGoogle Scholar
 13. Rijkeboer, M.M. (2005). Assessment of early maladaptive schemas. On the validity of the Dutch Young Schema-Questionnaire. Academisch proefschrift. Universiteit Utrecht.Google Scholar
 14. Rijkeboer, M.M., & Bergh, H. van den (2006). Multiple group confirmatory factor of the Young Schema-Questionnaire in a Dutch clinical versus non-clinical sample. Cognitive Therapy and Research, 30, 263–278.CrossRefGoogle Scholar
 15. Rijkeboer, M.M., Bergh, H. van den, & Bout, J. van de (2005). Stability and discriminative power of the Young Schema-Questionnaire in a Dutch clinical versus non-clinical sample. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 36, 129–144.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 16. Rijkeboer, M.M., Bergh, H. van den & Bout, J. van de (aangeboden voor publicatie). Item bias analysis of the Young Schema-Questionnaire for psychopathology, gender, and educational level.Google Scholar
 17. Rijkeboer, M.M., & Boelen, P.A. (2003). Diagnostiek van cognities en schema’s. In: E.H.M. Eurelings-Bontekoe & W.M. Snellen (red.), Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek (p. 381–422). Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 18. Rijkeboer, M.M., & Huntjens, R.J.C. (2007). EMS’s in forensic settings: An implicit measure of insufficiënt self-control/self-discipline. A pilot study. Paper presented at the World Congress of Behavioural & Cognitive Therapies, Barcelona, July 12-14, 2007.Google Scholar
 19. Schmidt, N.B., Joiner, T.E., Young, J.E., & Telch, M.J. (1995). The Schema-Questionnaire: Investigation of psychometric properties and the hierarchical structure of a measure of maladaptive schemas. Cognitive Therapy and Research, 19, 295–231.CrossRefGoogle Scholar
 20. Sterk, F., & Rijkeboer, M.M. (1997). Schema-Vragenlijst. Utrecht: Ambulatorium Universiteit Utrecht.Google Scholar
 21. Stopa, L., Thorne, P., Waters, A., & Preston, J. (2001). Are the short and long forms of the Young Schema-Questionnaire comparable and how well does each version predict psychopathology scores? Journal of Cognitive Psychotherapy, 15, 253–272.Google Scholar
 22. Stopa, L., & Waters, A. (2005). The effect of mood on responses to the Young Schema Questionnaire: Short form. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 78, 45–57.CrossRefGoogle Scholar
 23. Vlierberghe, L. van, & Braet, C. (2007). Dysfunctional schemas and psychopathology in referred obese adolescents. Clinical Psychology and Psychotherapy, 14, 342–351.CrossRefGoogle Scholar
 24. Vlierberghe, L. van, Rijkeboer, M.M., Hamers, P., & Braet, C. (2004). Schema-Vragenlijst voor jongeren. Gent: Universiteit van Gent; Departement Ontwikkeling van de Persoonlijkheid en Sociale Psychologie.Google Scholar
 25. Vijver, F.J.R. van de, & Hambleton, R.K. (1996). Translating tests: Some practical guidelines. European Psychologist, 1, 89–99.CrossRefGoogle Scholar
 26. Waller, G., Shah, R., Ohanian, V., & Elliott, P. (2001). Core beliefs in bulimia nervosa and depression: The discriminant validity of Young’s Schema-Questionnaire. Behavior Therapy, 32, 139–153.CrossRefGoogle Scholar
 27. Young, J.E. (1994). Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach (rev. edition). Sarasota, FL: Professional Resource Press.Google Scholar
 28. Young, J.E., & Brown, G. (1994). Young Schema Questionnaire (second edition). In: J.E. Young, Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach (rev. edition) (p. 63–76). Sarasota, FL: Professional Resource Press.Google Scholar
 29. Young, J.E., & Klosko, J.S. (1999). Leven in je leven. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 30. Young, J.E., Klosko, J.S., & Weishaar, M.E. (2005). Schemagerichte therapie. Handboek voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRefGoogle Scholar
 31. Young, J.E., & (Ned. vertaling) Pijnaker, H. (1999). Cognitieve therapie voor persoonlijkheidsstoornissen: een schemagerichte benadering. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

 • M.M. Rijkeboer

There are no affiliations available

Personalised recommendations