Advertisement

20 Supervisie bij schematherapie

 • M. Nadort
 • H. van Genderen

Samenvatting

Zoals in de vorige twee hoofdstukken over opleiding en registratie tot schematherapeut (18) en cursussen op dit gebied (19) al gesteld, vormt supervisie een noodzakelijke voorwaarde om schematherapie goed te leren uitvoeren en toepassen. Alleen het volgen van een cursus is onvoldoende om ‘limited reparenting’ en de verschillende technieken te leren toepassen én op het juiste moment in te zetten. Dit heeft te maken met het feit dat schematherapie een integratieve vorm van psychotherapie is waarbij de therapeut zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van de patiënt.

Literatuur

 1. Bamelis, L., Arntz, A., Bernstein, D., Widdershoven, G., Spinhoven, Ph., Evers, S., Severens, H., Speckens, A., Roefs, A., & Abma, T. (2006-2010). Psychological treatment of personality disorders: A multicentered randomized controlled trial on the (cost-)effectiveness of Schema-Focused Therapy. Promotietraject Universiteit Maastricht.Google Scholar
 2. Bernstein, D.P., Arntz, A., & Vos, M.E., de (2007). Schemagerichte therapie in de forensische setting, theoretisch model en voorstellen voor best clinical practice. Tijdschrift voor Psychotherapie, 33, 120–133.CrossRefGoogle Scholar
 3. Giesen-Bloo, J., Dyck, R. van, Spinhoven, Ph., Tilburg, W. van, Dirksen, C., Asselt, T. van, Kremers, I., Nadort, M., & Arntz, A. (2006). Outpatient Psychotherapy for Borderline Personality Disorder, Randomized Trial of Schema-Focused Therapy vs Transference Focused Psychotherapy. Archives of General Psychiatry, 63, 649–658.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. Nadort, M., & Giesen-Bloo, J. (2005). Pilot implementation study of SFT for borderline patients. Eindrapportage college voor Zorgverzekeraars.Google Scholar
 5. Nadort, M., Dyck, R. van, Smit, J.H., Arntz, A., Spinhoven, Ph., Wensing,M., Giesen-Bloo, J., & Asselt, T. van (ongoing study). Implementation of out-patient schema-focused therapy for borderline personality disorder in general psychiatry.Google Scholar
 6. Young, J.E. (2005). Schema Therapy Rating Scale, te verkrijgen via www.schematherapy.com.
 7. Young, J.E., Arntz, A., & Giesen-Bloo, J. (2005). Young Therapy Adherence and Competence Scale, aangepaste versie.Google Scholar
 8. Young, J.E., & Fosse, G. (2008). Schema Therapist Competency Scale.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

 • M. Nadort
 • H. van Genderen

There are no affiliations available

Personalised recommendations