Advertisement

19 Cursussen op het gebied van schematherapie

  • M. Nadort
  • H. van Genderen
Chapter
  • 2.4k Downloads

Samenvatting

De introductie van schematherapie in Nederland vond plaats in 1990. Een aantal bekende Amerikanen zoals Padesky, Mooney, Beck, Newman en Young werd uitgenodigd om in Nederland workshops en trainingen te geven. Vervolgens startte bij de Viersprong te Halsteren een trainingsprogramma dat werd verzorgd door Sloane. Vanuit deze grote groep therapeuten die in de jaren negentig is opgeleid zijn in Nederland trainingsprogramma’s, cursussen en supervisietrajecten ontwikkeld.

Literatuur

  1. Arntz, A., & Bögels, S. (2000). Schemagerichte cognitieve therapie voor persoonlijkheidsstoornissen. Praktijkreeks Gedragstherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
  2. Genderen, H. van, & Arntz, A. (2005). Schemagerichte cognitieve therapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis. Amsterdam: Nieuwezijds.Google Scholar
  3. Nadort, M. (2005). Schematherapie voor de Borderline Persoonlijkheidsstoornis. Therapietechnieken. dvd-box.Google Scholar
  4. Vreeswijk, M.F. van, & Broersen, J. (2006). Schemagerichte therapie in groepen. Cognitieve groepspsychotherapie bij persoonlijkheidsproblematiek. Handleiding voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
  5. Young, J.E., Klosko, J.S., & Weishaar, M.E. (2005). Schemagerichte therapie: Handboek voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • M. Nadort
  • H. van Genderen

There are no affiliations available

Personalised recommendations