Advertisement

18 Opleiding en registratie tot schematherapeut

 • M. Nadort
 • H. van Genderen
Chapter
 • 2.4k Downloads

Samenvatting

In 1990 werd schematherapie (ST) in Nederland geïntroduceerd door Christine Padesky en Kathleen Mooney. Vanaf 1995 verzorgden Tim Beck, Cory Newman en Jeffrey Young in Maastricht workshops en trainingen op het gebied van schematherapie voor de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen.

Literatuur

 1. Arntz, A., & Bögels, S. (2000). Schemagerichte cognitieve therapie voor persoonlijkheidsstoornissen. Praktijkreeks Gedragstherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 2. Bamelis, L., Arntz, A., Bernstein, D., Widdershoven, G., Spinhoven, Ph., Evers, S., Severens, H., Speckens, A., Roefs, A., & Abma, T. (2006–2010). Psychological treatment of personality disorders: A multicentered randomized controlled trial on the (cost-)effectiveness of Schema-Focused Therapy. Promotietraject Universiteit Maastricht.Google Scholar
 3. Bernstein, D.P., Arntz, A., & Vos, M.E. de (2007). Schemagerichte therapie in de forensische setting, theoretisch model en voorstellen voor best clinical practice. Tijdschrift voor Psychotherapie, 33, 120–133.CrossRefGoogle Scholar
 4. Genderen, H. van, & Arntz, A. (2005). Schemagerichte cognitieve therapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis. Amsterdam: Nieuwezijds.Google Scholar
 5. Giesen-Bloo, J., Dyck, R. van, Spinhoven, Ph., Tilburg, W. van, Dirksen, C., Asselt, T. van, Kremers, I., Nadort, M., & Arntz, A. (2006). Outpatient Psychotherapy for Borderline Personality Disorder, Randomized Trial of Schema-Focused Therapy vs Transference Focused Psychotherapy. Archives of General Psychiatry, 63, 649–658.CrossRefGoogle Scholar
 6. Nadort, M. (2005). Schematherapie voor de Borderline Persoonlijkheidsstoornis. Therapietechnieken. dvd-box.Google Scholar
 7. Nadort, M., & Giesen-Bloo, J. (2005). Pilot implementation study of SFT for borderline patients. Eindrapportage college voor Zorgverzekeraars.Google Scholar
 8. Nadort, M., Dyck, R. van, Smit, J.H., Arntz, A., Spinhoven, Ph., Wensing,M., Giesen-Bloo, J., & Asselt, T. van (ongoing study). Implementation of out-patient schema-focused therapy for borderline personality disorder in general psychiatry.Google Scholar
 9. Schacht, R., & Peeters, R. (2000). Schemagerichte therapie voor moeilijke mensen. Leuven-Apeldoorn: Garant.Google Scholar
 10. Vreeswijk, M.F. van, & Broersen, J. (2006). Schemagerichte therapie in groepen. Cognitieve groepspsychotherapie bij persoonlijkheidsproblematiek. Handleiding voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 11. Young, J.E., & (Ned. vert.) Pijnaker, H. (1999). Cognitieve therapie voor persoonlijkheidsstoornissen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 12. Young, J.E. (2005). Schema Therapy Rating Scale, te verkrijgen via www.schematherapy.com.
 13. Young, J.E., Arntz, A., & Giesen-Bloo, J. (2005). Young Therapy Adherence and Competence Scale, aangepaste versie.Google Scholar
 14. Young, J.E., & Klosko, J.S. (1999). Leven in je leven. Leer de valkuilen in je leven kennen. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 15. Young, J.E., Klosko, J.S., & Weishaar, M.E. (2005). Schemagerichte therapie: Handboek voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

 • M. Nadort
 • H. van Genderen

There are no affiliations available

Personalised recommendations