Advertisement

15 Schematherapie in groepen; een protocollaire behandeling1

 • J. Broersen
 • M.F. van Vreeswijk

Samenvatting

Een protocollaire aanpak van schematherapie in groepen (Van Vreeswijk & Broersen, 2006) geeft een aanzet om de toepassing van deze therapievorm voor ambulante groepen te beschrijven en verder te ontwikkelen. Schematherapie voor ambulante groepen is nog weinig uitgewerkt. In de literatuur is wel geschreven over deze therapie voor groepen in een klinische setting (Thunnissen & Muste, 2002 en 2005).

Literatuur

 1. Berk, T. (2005). Leerboek groepspsychotherapie. Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 2. Broersen, J., & Vreeswijk, M.F. van (2006). Schemagerichte therapie in groepen (Werkboek). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 3. Burlingame, G.M., MacKenzie, K.R., & Strauss, B. (2004). In:M.J. Lambert (Ed.), Bergin and Garfield’s Handbook of Psychotherapy and Behavioral Change (fifth edition). New York: John Wiley & Sons.Google Scholar
 4. Hubert, W. (1994). Co-therapie, algemene principes. In: T.J.C. Berk, M.P. Bolten, M. el Boushy, E. Gans, T.A.E. Hoytink & M.F. van Noort (red.), Handboek Groepspsychotherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 5. Lobbestael, J., Vreeswijk, M.F. van, Arntz, A., & Spinhoven, Ph. (aangeboden voor publicatie). Reliability and validity of the Schema Mode Inventory (SMI).Google Scholar
 6. Maas, J. van der (1994). Co-therapie in de groepspsychotherapie; casuïstiek. In: T.J.C. Berk, M.P. Bolten, M. el Boushy, E. Gans, T.A.E. Hoytink & M.F. van Noort (red.), Handboek Groepspsychotherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 7. Sterk, F., & Rijkeboer, M.M. (1997). Schema-Vragenlijst. Utrecht: Ambulatorium Universiteit Utrecht.Google Scholar
 8. Thunnissen, M.M., & Muste, E.H. (2002). Schematherapie in de klinisch-psychotherapeutische behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Tijdschrift voor Psychotherapie, 28, 385–401.CrossRefGoogle Scholar
 9. Thunnissen, M.M., & Muste, E.H. (2005). Klinische psychotherapie bij persoonlijkheidsstoornissen: schematherapie in een therapeutisch milieu. In: A.H. Schene (red.), Jaarboek voor psychiatrie en psychotherapie 9, 2005–2006 (p. 205–217). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 10. Vreeswijk, M.F. van, & Broersen, J. (2006). Schemagerichte therapie in groepen (Handleiding). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 11. Vreeswijk, M.F. van, & Broersen, J. Module experiëntiële technieken in een groep. Niet gepubliceerd. GGZ Delfland.Google Scholar
 12. Vreeswijk,M.F. van, Broersen, J., & Schurink, G. (2009). Schema en modi aandachtgerichte training. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 13. Weertman, A., & Arntz, A. (2007). Effectiveness of treatment of childhood memories in cognitive therapy for personality disorders: A controlled study contrasting methods focusing on the present and methods focusing on childhood memories. Behaviour Research and Therapy, 45, 2133–2143.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 14. Wilfley, D.E., MacKenzie, K.R., Welch, R.R., Ayes, V.E., & Weysman, M.M. (2000). Interpersonal psychotherapy for groups. New York: Basic Books.Google Scholar
 15. Young, J.E., Klosko, J.S., & Weishaar,M.E. (2003). Schematherapy: A Practitioner’ s Guide. New York: The Guilford Press.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

 • J. Broersen
 • M.F. van Vreeswijk

There are no affiliations available

Personalised recommendations