Advertisement

14 Schematherapie in een klinische (groeps)setting

 • E. Muste

Samenvatting

Schematherapie is ontwikkeld voor individuele ambulante therapie. In het in 2003 verschenen handboek wordt alleen deze therapiesetting beschreven (Young, Klosko & Weishaar, 2003; Muste, 2006). Over schematherapie in groepen is minder bekend. Inmiddels zijn er wel enkele publicaties over de toepassing van schematherapie in gestructureerde groepen (Van Vreeswijk & Broersen, 2006) en binnen een klinische setting (Thunnissen & Muste, 2002, 2005).

Literatuur

 1. Arntz, A., & Kuipers, H. (1998). Cognitieve gedragstherapie bij de borderline persoonlijkheidsstoornis. In: W. van Tilburg, W. van den Brink & A. Arntz (red.), Behandelingsstrategiee ¨n bij de borderline persoonlijkheidsstoornis. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 2. Berk, T. (2005). Leerboek groepspsychotherapie. Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 3. Berk, T. (1986). Groepstherapie, theorie en techniek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 4. Heijs, I., & Vos, J. (2001). Schematherapie en non-verbale therapie op De Kliniek. Referaat 11 juni 2001, PTC De Viersprong.Google Scholar
 5. Horvath, A.O., & Luborsky, L. (1993). The role of therapeutic allicance in psychotherapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61, 561–573.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. Janzing, C., & Lansen, J. (1985). Milieutherapie. Het arrangement van de klinisch-therapeutische zetting. Assen/Maastricht: Van Gorcum.Google Scholar
 7. Muste, E.H. (2006). Boekbespreking van Young, J.E., Klosko, J.S. & Weishaar, M.E. (2005). Schemagerichte therapie. Handboek voor therapeuten. Tijdschrift voor psychotherapie, 32, 373–378.Google Scholar
 8. Muste, E.H. (2006). Beschrijving Ik-opbouwende Psychotherapie. Workshop ten behoeve van Viersprongdag 1 november 2006. Halsteren: de Viersprong, interne publicatie.Google Scholar
 9. Muste, E.H., & Thunnissen, M.M. (2003). Klinische psychotherapie bij persoonlijkheidsstoornissen. Schematherapie in een therapeutisch milieu. In: C. Janzing, A. van de Berg & F. Kruisdijk (red.), Handboek Milieutherapie deel 2. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 10. Thunnissen, M.M., & Muste, E.H. (2002). Schematherapie in de klinisch-psychotherapeutische behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Tijdschrift voor Psychotherapie, 28, 385–401.CrossRefGoogle Scholar
 11. Thunnissen, M.M., & Muste, E.H. (2005). Klinische psychotherapie bij persoonlijkheidsstoornissen: schematherapie in een therapeutisch milieu. In: A.H. Schene (red.), Jaarboek voor psychiatrie en psychotherapie 9, 2005–2006 (p. 205–217). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 12. Timman, R., Verstraten, J., & Trijsburg, R.W. (2006). STandaard Evaluatie Project; STEP Rapport nr. 2006-10, Halsteren, De Viersprong Kliniek, De Viersprong IOP.Google Scholar
 13. Vreeswijk, M.F. van, & Broersen, J. (2006). Schemagerichte therapie in groepen. Cognitieve groepspsychotherapie bij persoonlijkheidsproblematiek. Handleiding voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 14. Werkgroep richtlijn persoonlijkheidsstoornissen (2008). Multidisciplinaire richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen. Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van volwassen patiënten met een persoonlijkheidsstoornis (conceptversie). Utrecht: Trimbosinstituut.Google Scholar
 15. Young, J.E. (1990). Cognitive therapy for personality disorders: a schema-focused approach. Sarasota, Florida: Practitioner’s Resource Series.Google Scholar
 16. Young, J.E., & Klosko, J. (1994). Reinventing your life. New York: Plume, Penguin Books. (Nederlandse vertaling: Leven in je leven. Lisse: Swets & Zeitlinger, 1999)Google Scholar
 17. Young J.E., Klosko, J.S., & Weishaar, M.E. (2003). Schematherapy, A practitioner’s guide. New York: The Guilford Press.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

 • E. Muste

There are no affiliations available

Personalised recommendations